سایت تحلیلی خبری عصر امروز 21 آبان 1398 ساعت 8:41 http://asremrooz.ir/vdcaaunuy49n0w1.k5k4.html -------------------------------------------------- عنوان : آقای روحانی؛ لطفاً صدای مردم را بشنوید؟ -------------------------------------------------- جناب آقای رئیس جمهور؛ عامه مردم و حتی کسانیکه بشما رای دادند ازعملکرد دولت، ناراضی وشاکی و در فشار هستند و ظاهراً دولت جنابعالی درک درستی از نیازها والویتهای مردم و گوش شنوا ندارد. متن : به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز سخنان صریح و روشنگرانه رهبر معظم انقلاب در ۱۲ آبانماه جاری؛ مستقیم به دولت؛ بویژه شخص جنابعالی و سپس نمایند گان مجلس بعنوان ناظر بر دولت می باشد (حتی جمله به جمله) عقل سیاسی حکم می کند که گوشهایتان را چکاب نمایید، تاسخنان به این صریحی و روشنی را خوب بشنوید تا کشور را به خسارت بیشتر ازاین گرفتار نکنید. هفت سال است که بامدیریت ضعیف و ناکارآمد و نگاه به آمریکای خود؛ سرنوشت ملت مظلوم را به برجام گره زده و بر اثر خوش خیالی و عدم درک صحیح از وضعیت سیاسی منطقه و جهان و عدم اتکا به قدرت داخلی؛ دوباره برگشتید سرخط. که باید پاسخگو باشید. جنابعالی یک بافته خیالی بی مبنا درذهن خود، درخصوص برجام ساخته اید و علیرغم تحریمهای مجدد؛ توهینها و کار شکنیهای آمریکا و غرب؛ لجاجت و اصرار به ادامه رویه اشتباه ۷ ساله خود دارید. اینگونه به نظر می رسد که قرار دارید برای اثبات رویه گذشته؛ یک خودزنی سیاسی کنید و آنقدر ملت را درفشار قراردهید تا طرفداران خاکستری شما بداخل خیابانها ریخته و شما هم به بهانه خواست ملت فرضی؛ کاسه گدائی بسوی آمریکا و غرب گرفته تایک چیزی درآن بیندازند. حضرت آقا فرمودند: [ نباید همچنان که بیهوده منتظر برجام ماندیم حالا در انتظار اقدامات اروپائیها؛ یامسائل دیگر معطل بمانیم؛ بلکه باید به داخل دل ببندیم و همه توان رابرای رونق تولید بکار ببندیم] جناب آقای رئیس جمهور؛ عامه مردم و حتی کسانیکه بشما رای دادند ازعملکرد دولت، ناراضی وشاکی و در فشار هستند و ظاهراً دولت جنابعالی درک درستی از نیازها والویتهای مردم و گوش شنوا ندارد. جناب حضرتش هم؛ توجهی به رهنمودهای مستمر امام المسلمین ندارید. مجدداً تاکید می شود فرمایشات ۱۲ آبان حضرت آقا، جامع، کامل، صریح، واضح، کاربردی، راهبردی و خطاب به شخص جنابعالی و اعضاء دولت می باشد که همانند گذشته هیچگونه توجه واقدامی ازسوی جنابعالی مشاهده نمی شود. لطفاً صدای رهبری و مردم را بشنوید. ۲۰ آبان ۹۸ فرهادنیا