سایت تحلیلی خبری عصر امروز 22 دی 1396 ساعت 19:53 http://asremrooz.ir/vdcaiinua49nuo1.k5k4.html -------------------------------------------------- عنوان : عکس روز نشنال جئوگرافیک -------------------------------------------------- سه کوسه ابریشمین که در اطراف جزیره ساردینا د لا رینا معروف به باغ ملکه گردش می کنند. باغ ملکه یکی از مجمع الجزایر کوبا و حفاظتگاه آبی و ملی این کشور است. متن : به گزارش عصر امروز، سه کوسه ابریشمین که در اطراف جزیره ساردینا د. لا رینا معروف به باغ ملکه گردش می کنند. باغ ملکه یکی از مجمع الجزایر کوبا و حفاظتگاه آبی و ملی این کشور است.