سایت تحلیلی خبری عصر امروز 22 دی 1395 ساعت 18:23 http://asremrooz.ir/vdcayin6649nae1.k5k4.html -------------------------------------------------- عنوان : شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود -------------------------------------------------- نمایندگان مجلس در ادامه بررسی مواد ارجاع شده به کمیسیون تلفیق برنامه، ماده‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود. متن : به گزارش عصر امروز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر امروز (چهارشنبه) پارلمان و در جریان رسیدگی به مواد مراعا مانده لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 18 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج، شیوه های عملیاتی، دستورالعمل ها، بخش نامه ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آن ها، از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترتیب زیر تشکیل می شود: پنج فقیه ( مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی) رئیس کل یا معاون نظارتی بانک مرکزی یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان ( هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی) یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانک داری اسلامی با انتخاب مجلس ( به عنوان ناظر ). یکی از مدیران عامل بانک های دولتی به انتخاب وزیر اقتصاد. تبصره 1- اعضای فقهی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید فقهای شورای نگهبان انتخاب می شوند. تبصره 2- اعضای صاحب رای برای مدت 4 سال تعیین می شوند. این ماموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است. تبصره 3- مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آن ها نظارت می کند. تبصره 4- نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای فقهی و کیفیت نظارت آن بر اساس دستورالعملی است که به تصویب این شورا می رسد.