سایت تحلیلی خبری عصر امروز 4 تير 1398 ساعت 15:47 http://asremrooz.ir/vdcdko0x5yt09x6.2a2y.html -------------------------------------------------- عنوان : اقرارگیری از پلیس بی‌دفاع به سبک مجری تلویزیون -------------------------------------------------- پلیس را هیچ وقت تا این اندازه بی‌دفاع و عقب‌نشسته ندیده بودم. شب گذشته، مجری تلویزیون تا اقرار سرکلانتر را نسبت به اشتباه مأمور انتظامی در ماجرای زن بدحجاب و نیمه‌برهنه در شرق تهران نگرفت، کوتاه نیامد. متن : به گزارش عصر امروز پلیس، مجری قانون و نظم دهنده جامعه است. او هرجا که از نظم اجتماعی تخطی شود، ورود می کند و انضباط را به صحنه می آورد. منتها پلیس، ربات نیست که طبق یک برنامه نوشته شده عملیات کند. انسان است؛ با تمام خصایل انسانی که ناشی از تربیت خانوادگی و اجتماعی اوست. آستانه تحمل پلیس باید تربیت شده و به خدمت درآمده باشد. نباید خویشتنداری از کف بدهد و به کسی که جرمی مرتکب شده، آسیب برساند. قاعده و مرام پلیس در کشور اسلامی همین است و به جز این نباید باشد. اما وقتی زنی با گستاخی، پرده دری، فحاشی و بی حیایی و برهنگی غیرعادی که می تواند ده ها نفر را دور خود جمع کند، به پلیس حمله ور می شود، گریبان مأمور قانون را چنگ می اندازد و به او آسیب می رساند، باید چه کرد؟ خوب است که برای پرهیز از جهانی شدن صحنه جیغ کشیدن و مظلوم نمایی دخترک بدحجاب و رساندنش به منادی چهارشنبه های سفید و حجاب اختیاری، دست ها را روی سینه گذاشت و با تکریم او، اجازه داد که گلوی پلیس و قانون را یک جا چنگ بیندازد؟ چطور است که اگر بازیکنی در صحنه فوتبال، فقط داور را که مأمور اجرای نظم و قانون است، لمس کند با عواقب ناخوشایندی از جمله جریمه های سنگین مالی و محرومیت های جدی روبه رو می شود، اما پلیس، نه خودش حرمت دارد و نه قانونی که مجری آن است؟ گفته می شود که چرا از بانوان پلیس در این واقعه استفاده نشده است. حرف صحیح و بجایی است که اگر کادر انتظامی کشور، دچار فقدان بانوان فعال در بدنه پلیس است، باید آن را تقویت کند، اما اگر در اکیپ اعزامی پلیس، نیروی زن وجود نداشت، تکلیف چیست؟ این قضیه مرا یاد یک ماجرای دیگر انداخت. چند سال قبل در یکی از خیابان های تهران، دو زن کولی را دیدم که مقدار زیادی پوشاک از مغازه ای سرقت کردند. صاحب مغازه با گفتن دزد ... دزد پی آن دو زن می دوید و مردم که اکراه داشتند نامحرمی را لمس کنند، اجازه دادند هر دو زن کولی از صحنه بگریزند! عقب نشینی عاجزانه پلیس در برابر حادثه ای مانند برخورد با زن بدحجاب در تهران پارس، صحنه های دیگری را رقم خواهد زد که قانون شکن را نسبت به مجری قانون، گستاخ تر می کند. نمونه اش راننده تریلری است که چند وقت قبل در یکی از جاده های جنوب، وقتی با فرمان ایست پلیس مواجه شد، تمکین نکرد و عاقبت از روی بدن مأمور وظیفه شناس عبور کرد. صحنه های دیگری از تعرض به پلیس و امکانات دولتی هست که همه ما در حافظه داریم. نتیجه این عقب نشینی ها، بی دفاع کردن پلیس در تمام صحنه های انتظامی و رانندگی کشور است. هرچند باید همه مأموران، خویشتنداری و بردباری را تمرین کنند و تمام آموزش های لازم برای مواجهه با قانون شکنی را فرا بگیرند، اما این همه خضوع و فروتنی در برابر کسی که قوانین رسمی کشور را نادیده می گیرد و بی حیایی را به شکل سازمان یافته ای ترویج می کند، لازم است؟ آیا پلیس که امروز، دو نفر از مأموران خود را به همین دلیل از کار برکنار کرد، درباره بی خاصیت کردن نیروی انتظامی به قدر کافی فکر کرده و تصمیم منطقی و درستی گرفته است؟ از محمد دلاوری هم که با صرفاً جهت اطلاع شناخته شد و حالا دارد یک اقرار صد درصدی از پلیس می گیرد، تعجب می کنم که چگونه جوانب موضوع را نادیده می گیرد و ناخواسته در مسیر بی دفاع و بی خاصیت کردن پلیس گام برمی دارد.