سایت تحلیلی خبری عصر امروز 23 خرداد 1397 ساعت 18:20 http://asremrooz.ir/vdceof8wojh8xfi.b9bj.html -------------------------------------------------- عنوان : تخریب «امین امام» توسط موسسه نشر امام ؛ حجت الاسلام رحیمیان را بهتر بشناسیم -------------------------------------------------- موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی که توسط حجت الاسلام حسن خمینی اداره می‌شود در یادداشتی که در سایت وابسته به خود منتشر کرده، حمله‌ای تندی به حجت‌الاسلام رحیمیان کرد؛ تسنیم در گزارش زیر نگاهی به سوابق امین امام انداخته است. متن : به گزارش عصر امروز حجت الاسلام و المسلمین رحیمیان عضو سابق دفتر امام خمینی و شاگرد ایشان اخیرا در گفتگویی با انتقاد از برخی رفتارهای کنونی اشخاص حاضر در موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی گفته بود "خیلی عجیب است و من واقعاً نتوانسته ام هنوز یک توجیه برای این قضیه پیدا کنم که چطور می شود کسانی که یک زمانی خودشان را جزو حواریون حاج احمد معرفی می کردند، رنج نامه حاج احمد آقا را چاپ و منتشر کنند البته برخی از این افراد در حال حاضر نیز در همان خاک ریز و سنگر پیرامونی دفتر و بیت امام جا خوش کرده اند و از حواریونفرزندان حاج احمد آقا تلقی می شوند چطور می شود امروز دلباخته و مدافع همان کسی باشند که امام در نامه 6/1 /68 خطاب به او فرمود: ...برای این که در قعر جهنم نسوزید خود اعتراف به اشتباه و گناه کنید، شاید خدا کمکتان کند درحالی که آن شخص به اشتباه و گناه خود اعتراف نکرد و رویه خود را با شدت بیشتری ادامه داد." این سخنان اخیر شاگرد قدیمی امام خمینی(ره) با واکنش شدید سایت جماران که زیر نظر موسسه تنظیم نشر آثار امام به ریاست حجت الاسلام حسن خمینی اداره می شود، روبرو شد؛ این سایت در یادداشتی با حمله به حجت الاسلام رحمیان نوشت که "آقای رحیمیان ابتدا با معرفی مرحوم شیخ عبدالعلی قرهی به بیت امام معرفی شد، مرحوم حاج احمد آقا ایشان را نپذیرفت ولی بعد به سفارش مرحوم آیت الله منتظری و به خاطر خط خوبی که داشت ، به دفتر امام آمد."اما به راستی حجت الاسلام رحیمیان کیست و امام نسبت به این شاگرد خود چه نظری داشته است. خبرنگار تسنیم در گزارش زیر به سوابق این شاگرد قدیمی امام اشاره کرده است:حجت الاسلام و المسلمین محمدحسن رحیمیان در سال 1327 در اصفهان متولد شد. هرچند اولین دیدار این شاگرد قدیمی امام خمینی با بنیانگذار انقلاب اسلامی از سال 40 و بعد از رحلت آیت الله بروجردی بود کهوارد شهر قم شد اماسابقه شناخت او از امام پیشتر به دوستی پدرش (آیت الله یدالله رحیمیان) با امام برمی گردد.کتابت اعلامیه ها، طومارها، دیوارنویسی فیضیه، چاپ و تکثیر عکس ها و همچنین طراحی و تهیه کارت های تبریک با تصویر امام(ره) برای نخستین بار و تولید انبوه کلیشه تصویر امام(ره)، از جمله فعالیت های وی در آغازین سال های تاریخ نهضت اسلامی است که در این راه بارها دستگیر شد. با تبعید امام خمینی به ترکیه و سپس عراق، رحیمیان در سال44 به دلیل اینکه تحت تعقیب شدید رژیم پهلوی بود، مخفیانه به عراق گریخت و از همان زمان در دفتر امام خمینی در نجف مشغول به کار شد.اماسایت وابسته به موسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی طوری وانمود کرده کهارتباط رحیمیان با رهبر کبیر انقلاب اسلامی محدود به بعد از انقلاب بوده است.در مطلب سایت جمارانعلیه حجت الاسلام رحیمیان آمده است "از اردتمندان خاص مرحوم منتظری بود و برادرش را داماد بیت آقای منتظری کرد. روزی که امام ایشان را عزل کرد ،گویا بسیار عصبانی و معترض بوده و به مرحوم حاج احمد آقا بد می گفته است..." این در حالی است که هم اکنون یکی از اعضای اصلی موسسه تنظیم و نشر آثار امام، شخص بدسابقه ای مانند سراج الدین موسوی است.ارتباط سراج الدین موسوی با بیت آیت الله منتظری سابقه دیرینی دارد و تنها دخترش را نیز به عقد میثم هاشمی نوه آیت الله منتظری و برادرزاده مهدی هاشمی معدوم در می آورد.با این حال رحیمیان بعد از عزل منتظری از قائم مقامی رهبری، آنقدر از امام خمینی در این مسئله تبعیت داشت که در صفحه 248 کتاب خاطراتش(در سایه آفتاب) می نویسد "بعد از عزل آقای منتظری در اوایل فروردین 1368 در جلسه هیئت تحریریه ماهنامه ماهنامه پاسدار اسلام در مورد ادامه یا عدم ادامه درسهای نهج البلاغه آقای منتظری در مجله بحث شد. برخی از دوستان با استناد نامه 8 فروردین 68 امام موافق ادامه بودند و بعضی هم مخالف. اینجانب به نظرم رسید که موشوع را مستقیما از خود امام سوال کنم و روز بعد که خدمت امام رسیدم، ضمن اشاره به مضمون نامه 8/1/68 که می توانست مجوزی برای ادامه بحث علمی آقای منتظری باشد و با یادآوری این نکته که بحث نهج الیلاغه ایشان از آغاز شکل گیری مجله پاسدار اسلام در مجله جاپ شده است، برای ادامه آن کسب تکلیف کردم. حضرت امام با لحنی قاطع فرمودند: شما این کار را نکنید." در واقع رحیمیان درباره انتشار یک بحث علمی از مرحوم منتظری هم قائل به کسب تکلیف از امام خمینی بود.حجت الاسلام و المسلمین محمدحسن رحیمیاندر ادامه سایت جماران مسئولیت رحیمیان در دفترامام خمینی را تنزل می دهد و می نویسد "منشی آقای رسولی محلاتی بود و همهکاری که در دفتر امام داشت این بود که قبض های وجوهات را می نوشت. هیچ دخالتی در امور سیاسی دفتر امام نداشت و با مراجعینی که می خواستند وجوهات شرعی پرداخت کنند در ارتباط بود." اما به واقع؛ حجت الاسلام رحیمیان از اعضای اصلی دفتر امام راحل بود و در خاطراتش چنینمی نویسد "آقایان رسولی محلاتی و صانعی که از قدیمی ترین یاران بودند و این حقیر ارتباط مستقیم با حضرت امام داشتیم و صبح گاه هر روز کاری به اتفاق خدمت امام شرفیاب می شدیم."همچنین امام راحل در نامه ای مورخ1362/06/01 در تأیید مراتب امانتداری و خدمات آقایان حسن صانعی، سید هاشم رسولی محلاتی و محمدحسنرحیمیان چنین می نویسند "بینیو بین اللّه شهادت می دهم که از اول زمانی که با من آشنا شده و متصدی امور مالی گردیده اندـ چه قبل از 15 خرداد و تبعید من به خارج، و چه پس از بازگشت از تبعید، و چه اوقاتی که انفرادی متصدی بودند، و چه پس از آنکه به واسطۀ زیادی کار و بعض مصالح با شرکت جنابان: آقای حاج سیدهاشم رسولی و آقایرحیمیانـ حفظهمااللّه تعالی ـ متصدی شده اند ـ با کمال صداقت و امانت و صمیمیت بوده و هستند، و دیناری تجاوز و تعدی به وجوه شرعیه ننموده اند، و با تمام همت وجدیت و حسن نیت، اینجانب را اعانت نموده، و هرگز چشمداشت مادی نداشته و ندارند. و اکنون نیز که با آقایان مذکور به اعانت اینجانب صرف عمر می نمایند، تمام این آقایان امین و صالح و خدمتگزار به اسلام می باشند."حجت الاسلام رحیمیان همچنین از سوی امام خمینی جزو سه نفری بود کهحق برداشت حساب جاری پانصد(دفتر امام خمینی)را داشت اما موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی مدعی می شود که وی بعد از فوت امام خمینی دیگر سراغی از حاج احمد نگرفت. این در حالی است که حجت الاسلام رحیمیان در همین مصاحبه درباره روزهای آخر عمر حاج احمد می گوید "حاج احمد در اواخر عمرشان به بیابان زده بود و در یک حالت های معنوی و دوری از همه چیز قرارگرفته بود.." یعنی حجت الاسلام رحیمیان جزو نزدیکترین افراد به حاج احمد خمینی بود.