سایت تحلیلی خبری عصر امروز 29 شهريور 1399 ساعت 23:34 http://asremrooz.ir/vdcfjed01w6dcca.igiw.html -------------------------------------------------- عنوان : چرا نصیری گزارش کذب داد؟/ تفاوت حجاب قانونی و اجباری از نگاه مردم -------------------------------------------------- آماری که نصیری بدان استناد کرده است مجموع آمار مخالفان حجاب اجباری با افراد بی طرف است که نصیری این مجموع را به نام مخالفین مطرح کرده است. متن : به گزارش عصر امروز مهدی نصیری مدیرمسوول اسبق کیهان در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد مطابق پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان 70 درصد مردم ایران مخالف الزام حجاب هستند. اما این آمار توسط وزارت ارشاد که متولی اجرای این پیمایش ملی است تکذیب شد. برعکس آمار نصیری، مطابق این گزارش پیمایشی که در سال 94 انجام شده است 53.1 درصد مردم معتقدند که اگر کسی به حجاب هم اعتقاد ندارد باید در در خیابان ها باحجاب حاضر شود. 24.2درصد هم نظری نداشتند و تنها 22.2 درصد با این گزاره مخالفت کرده اند. حالا سوال این است که آقای نصیری به کدام آمار استناد کردند؟ آماری که نصیری بدان استناد کرده است مجموع آمار مخالفان حجاب اجباری با افراد بی طرف است که نصیری این مجموع را به نام مخالفین مطرح کرده است. جالب اینکه در این میزگرد اعلام می کند مردم شهرهای مذهبی مثل قم نیز مخالفند که اتفاقا در قم و خراسان رضوی این آمار ولو تجمیعی کمتر از موافقین است. در دو استان نامبرده آقای نصیری (قم و خراسان جنوبی)، درصد موافقان با این گویه، از مخالفان بیشتر است. لذا در هر دو مورد اعلامی آقای نصیری، یافته های مستخرج از این طرح، با اظهارات ایشان در تضاد است. نوار قرمز: افراد موافق حجاب اجباری نوار آبی: افراد مخالف حجاب اجباری + افراد قائل به گزینه " نه موافق و نه مخالف" سومین ادعای کذب نصیری اینست که واژه حجاب اجباری در پیمایش ملی را با عنوان حجاب قانونی مطرح می کند. حال اینکه ایندو با هم متفاوت است. حجاب اجباری به معنای به زور و از سر اکراه اعتقاد ایجاد کردن دارد و این با رعایت قانون حجاب متفاوت است. مردم به زور و بااکراه با حجاب کردن را مخالفند اما رعایت قانون برآمده از فرآیندهای مردمی را امری طبیعی و مورد تائید حقوق اکثریت می دانند. مخالفت مردم با واژه حجاب اجباری بدین جهت است که کسی بخواهد مردم را به اجبار و اکراه معتقد به حجاب کند و البته روشن است که این حرف با الزام قانونی متفاوت است. مثل اینکه کسی بگوید با دین اجباری مخالف است اما با تمکین به دین اکثریت مردم و قانون برامده از خواست اکثریت موافق است. این دقیقا همان چیزی است که از نتایج پیمایش ملی ایرانیان نیز بدست می آید. مردم با اجبار مخالفند ولی از الزام رعایت حجاب ولو از سوی کسانی که اعتقاد به حجاب ندارند دفاع می کنند. گفتنی است نصیری سالها پیش کتابی می نویسد به نام "جایگاه اجتماعی زن از منظر اسلام" و در آن کتاب ضمن تاکید بر اینکه هیچگاه زن طرف مشورت نبوده است، برخلاف نظر اجماعی فقهای شیعه تاکید می کند اسلام از اساس با هرگونه حضور زن در اجتماع مخالف است و در جمعبندی کتاب می نویسد:" صنف مرد بر صنف زن درجه ای از برتری و فضیلت دارد و واجد حقوق بیشتری است" وی در این کتاب توضیح می دهد که اگر امروز معصوم حاکم بود زن جایگاهی در مناصب و مشاغل اجتماعی نداشت و با این حال می گوید که امروز اسلام قابل پیاده شدن نیست. وی در بخش دیگر برخلاف نظر امروزش می نویسد: "از زیر سوال بردن احکام نورانی اسلام یا تفسیر به رای و قبض و بسط در آن ها برای خوش آمد زمانه یا به اصطلاح حل معضلات کنونی جدا بپرهیزیم... و از سرنوشت خطرناک کسانی که تا دیروز در جمع مومنین بودند و امروز با کفار و ملحدان هم رای و هم صدا شده اند عبرت بگیریم" به گزارش فارس با این توضیح باید از آقای نصیری سوال کرد که اعلام آمار کذب برای نشان دادن مخالفت مردم ایران با اجرای یک حکم دینی با چه هدفی است و چرا برخلاف نظر گذشته شان طوری اظهار نظر کرده اند که تمام دشمنان دین این روزها وی را مورد تشویق و تحسین قرار دادند؟