سایت تحلیلی خبری عصر امروز 14 تير 1398 ساعت 11:16 http://asremrooz.ir/vdcfmjd0vw6dvea.igiw.html -------------------------------------------------- عنوان : آقای آخوندی؛ ثروت بادآورده باعث حرف مفت زیادی هم می شود! -------------------------------------------------- وزیر بی کفایت و استعفا داده مسکن اخیرا در توییتی بدون توجه به منافع کشور خواهان اجرای سیاست های استعمارگران برای بیشتر دوشیدن مردم ایران شده است! متن : به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز وزیر بی کفایت و استعفا داده مسکن اخیرا در توییتی بدون توجه به منافع کشور خواهان اجرای سیاست های استعمارگران برای بیشتر دوشیدن مردم ایران شده است! بنا بر این گزارش آقای آخوندی در تازه ترین اظهار نظر خود در طعنه ای سیاسی به یک رقیب انتخاباتی مدعی شده است که برای مبارزه با پولهای کثیف باید به اف ای تی اف بپیوندیم و ...! به گزارش خبرنگار ما البته تنها منظور جناب آخوندی از پولهای کثیف همان پولهای مواد مخدر و ... می باشد که جدیدا در ادبیات سیاسی ما مد شده است بدون اینکه بخواهیم واقعیت آن را بدانیم. اما به عقیده ما پول کثیف فقط اینها نیست که جناب آخوندی برای بررسی آنها خواهان تسلط خارجیان بر ایران شده اند که تازه اصل این اف ای تی اف خود ماجرا دارد که قصد پرداختن به آن را در این مقال نداریم که در جای خود بسیار توضیح داده شده است. اما نکته ای که باید به این آقا اشاره نماییم این است که اگر به اموال امثال شما مسئول نماها به واقع رسیدگی می شد و قانون از کجا آورده اید پیاده می شد و معلوم می شد در اول انقلاب در کجا بوده اید و الان در کجا ایستاده اید حتما الان پولهای کثیف که از رانت و هزار راه دیگر به دست آوردیده اید باعث نمی شد چنان باد در گلو بیندازید و مهمترین رکن مملکت را به سیاسی بازی متهم کنید. که قطعا لانه فساد واقعی مشخص می شد!