سایت تحلیلی خبری عصر امروز 8 دی 1395 ساعت 9:40 http://asremrooz.ir/vdcfyjdycw6dcva.igiw.html -------------------------------------------------- عنوان : آقای جهانگیری پس استعفا دهید! -------------------------------------------------- 4 سال از عمر دولت تدبیر و امید و اعتدال و آرزو! و... گذشت و ژنرالهایی که قرار بود در 100 روز اقتصاد ایران را کن فیکون کنند هنوز هم ماتم دولت قبل را گرفته اند! متن : به گزارش سرویس فرهنگ و جامعه عصر امروز 4 سال از عمر دولت تدبیر و امید و اعتدال و آرزو! و... گذشت و ژنرالهایی که قرار بود در 100 روز اقتصاد ایران را کن فیکون کنند هنوز هم ماتم دولت قبل را گرفته اند! بنا بر این گزارش در آستانه پایان دولت یازدهم، اسحاق جهانگیری به همره گروهی از وزرا و معاونین رییس جمهور در اظهاراتی عجیب گناه ندانم کاری و خرابکاری خود در طول 4 سال گذشته را همچون روز اول آغاز بکار دولت فعلی به گردن دولت قبل انداخته اند و هیچ پاسخ نمی دهند که بابا دوران شعار انتخاباتی دوره گذشته تمام شده و دوران شعار انتخاباتی برای سال 96 نیز هنوز فرا نرسیده و خیلی زود است! به گزارش خبرنگار ما، اما معاون اول رییس جمهور بدون در نظر گرفتن این حقیقت در تازه ترین اظهارت خود عنوان داشته است که: