سایت تحلیلی خبری عصر امروز 24 اسفند 1397 ساعت 15:01 http://asremrooz.ir/vdch-kniv23nmxd.tft2.html -------------------------------------------------- عنوان : آی فیلم نمونه موفقی از یک دیپلماسی فرهنگی -------------------------------------------------- ۶ سال از تاسیس کانال انگلیسی آی فیلم می‌گذرد. رسانه‌ای که در راستای اهداف و ماموریت‌های شبکه مادر خود یعنی آی فیلم، سریال‌ها و فیلم‌های ایرانی را به زبان انگلیسی پخش می‌کند. در واقع هدف این شبکه دوبله حرفه‌ای فیلم‌ها و سریال‌های فاخر ایرانی به زبان انگلیسی با هدف شناساندن فرهنگ، تمدن و تاریخ ایران زمین به مردم سایر نقاط دنیا است. متن : به گزارش عصرامروز، با توجه به دو مولفه مهم جهان رسانه ای شدن امروز یعنی تصویر و فیلم و قصه می توان گفت که این شبکه صرفا به تامین سرگرمی برای مخاطبان انگلیسی زبان نمی پردازد بلکه در پس این سرگرمی، روایتی متفاوت از سبک زندگی را هم ارائه می دهد که به ویژه برای خانواده های انگلیسی زبان که کم هم نیستند حاوی پیام ها و پیشنهاد های تازه ای است. اگرچه از یک سو به واسطه این فیلم و سریال ها، فرهنگ و تمدن ایرانی به شکل دراماتیزه و در صورت های نمایشی و داستانی برای مردم جهان بازنمایی و تفسیر می شود، جهان بینی و الگو های رفتاری و اخلاقی در قالب سبک های زندگی خانواده محور نیز برای آن ها صورت بندی می شود. اغلب فیلم و سریال هایی که در این ۶ سال از شبکه آی فیلم انگلیسی پخش شده با محوریت نهاد خانواده و تاکید بر ارزش های اخلاقی و عاطفی در مناسبات و روابط خانوادگی بوده. این در حالی است که امروزه در غرب شاهد زندگی های تک نفری و مجردی و در واقع فردیت های متورم هستیم که از کارکرد های حمایتی و معنوی خانواده محروم هستند. یا موج همجنس گرایی روندی رو به افزایش دارد. برای چنین مخاطبی که طعم گرمابخش عطوفت و اتحاد خانوادگی را نچشیده تماشای فیلم و سریال هایی که احترام به خانواده و لذت بردن از تجربه روابط و مناسبات خانوادگی در آن پررنگ است می تواند هم یک پیشنهاد و دعوت به این تجربه باشد و هم ضرورت و کارکرد های انسانی و اخلاقی نهاد خانواده را گوشزد کند. از این رو کیفیت محتوایی آی فیلم انگلیسی را می توان در کمک به ترمیم و تعیق ارزش های خانوادگی در جهانی دانست که هر روز شاهد سقوط نهاد خانواده و کارکرد های مثبت آن است. با توجه به اینکه گستره پخش برنامه های این شبکه شامل اروپا، استرالیا، آفریقا و خاورمیانه است در واقع می توان گفت: این شبکه از گستره مخاطبان جهانی برخوردار است و می تواند جهان مخاطبان خود را با زیست جهانی که در فیلم و سریال هایش ترسیم و تصویر می کند پیوند بزند و در نهایت خانواده در جهان را متوجه جهان خانوادگی و برکات آن کند. در دنیای امروز فیلم و سریال و اساسا ابزار های نمایشی به واسطه ظرفیت فرهنگی و نقش موثری که در فهم مشترک بین ملت ها دارند ابزار بسیار مهم در تبادلات فرهنگی محسوب می شوند و از این حیث آی فیلم انگلیسی را می توان نمونه موفقی از یک دیپلماسی رسانه ای- فرهنگی دانست. این شبکه در واقع ارزش ها ی فرهنگ ایرانی را در قالب های مختلف نمایشی به مردم جهان عرضه می کند و از طریق زبان تصویر و نمایش با مردم جهان گفت وگو می کند. مخاطب انگلیسی زبان به این واسطه، مفاهیم و ارزش هایی مثل صداقت، راست گویی، تواضع، امانتداری، حرمت نگه داشتن بزرگتر، اهمیت خانواده در سلامت روانی و رشد فردی و اجتماعی و مفاهیمی از این دست را در آثار نمایشی می بینند و جذب آن ها می شود. ضمن اینکه این تولیدات و برنامه ها یک ویژگی خیلی مهم دارد و آن هم امنیت روانی و اخلاقی است. به این معنا که خانواده ها با خیال راحت و مطمئن از اینکه با صحنه های مخرب مثل سکس و خشونت در این آثار مواجه نمی شوند و در واقع امنیت رسانه ای دارند، به تماشای آن می نشینند. از سوی دیگر می توان در درون این فیلم و سریال ها چهره واقعی ایران را هم تماشا کرد. هم چهره ای از سویه اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ایران و هم در سطح و کیفیت زندگی و هویت و کنشمندی های ایرانیان را. تصویری که می تواند حتی واجد کارکرد آشنایی زدایی باشد به این معنی که با روایت وارونه و تبلیغاتی بسیاری از رسانه های غربی که تصویری عقب مانده و بدوی از ایران ارائه می دهند در تضاد بوده و مخاطب جهانی را با چهره واقعی ایران و ایرانی رو به رو می کند. از این رو می توان تفاوت بین آی فیلم انگلیسی با آی فیلم فارسی را نه فقط در تفاوت زبان که در کارکرد های فرهنگی و روانی دانست که در پس فیلم و سریال ها برای مخاطبان انگلیسی زبان فراهم می شود. کارکردی که سرگرمی را به آگاهی بدل می کند و این مهمترین کارویژه آی فیلم انگلیسی است.