سایت تحلیلی خبری عصر امروز 22 بهمن 1397 ساعت 13:47 http://asremrooz.ir/vdci5zarqt1awp2.cbct.html -------------------------------------------------- عنوان : جزئیات عیدی کارگران بر اساس میزان کارکرد -------------------------------------------------- حداقل عیدی کارگران با داشتن یک سال سابقه کار۲میلیون و ۲۲۲ هزار و ۵۳۸ تومان است و در صورتی که کارگران حداقل یک ماه کارکرد داشته باشد،۱۸۵ هزار و ۲۱۱ تومان عیدی دریافت می کند. متن : به گزارش عصرامروز، بر اساس قانون کار کلیه کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد ، بعنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. حداقل حقوق مصوب سال 97: حدود 1میلیون و 111 هزار و 269 تومان حداقل عیدی مصوب سال 97:حدود 2میلیون و 222 هزار و 538 تومان حداکثر عیدی مصوب سال 97: حدود 3میلیون و 333 هزار و 807 تومان اما در میان جامعه 14میلیونی کارگری بعضی از کارگران هستند که عیدی کامل دریافت نمی کنند. جزئیات عیدی کارگران به شرح زیراست. یک ماه کارکر185 هزار و 211 تومان دوماه کارکرد370هزار و 423 تومان سه ماه کارکرد555 هزار و 634 تومان 4ماه کارکرد740هزارو 846 تومان 5ماه کارکرد926هزار و 57 تومان 6ماه کارکرد1میلیون و 111 هزار و 269 تومان 7ماه کارکرد 1میلیون و 294 هزار و 680 تومان 8ماه کارکرد1میلیون و 481 تومان و 692 تومان 9ماه کارکرد 1میلیون و 666 هزار و 903 تومان 10 ماه کارکرد1میلیون و 852 هزار و 115 تومان 11 ماه کارکرد 2میلیون و 037 هزار و 326 تومان 12ماه کارکرد 2میلیون و 222 هزار و 538 تومان