عکس روز نشنال جئوگرافیک

مشرق , 22 دی 1396 ساعت 19:53

سه کوسه ابریشمین که در اطراف جزیره ساردینا د لا رینا معروف به باغ ملکه گردش می کنند. باغ ملکه یکی از مجمع الجزایر کوبا و حفاظتگاه آبی و ملی این کشور است.


به گزارش عصر امروز، سه کوسه ابریشمین که در اطراف جزیره ساردینا د. لا رینا معروف به باغ ملکه گردش می‌کنند. باغ ملکه یکی از مجمع الجزایر کوبا و حفاظتگاه آبی و ملی این کشور است.

عکس روز نشنال جئوگرافیک


کد مطلب: 226968

آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdcaiinua49nuo1.k5k4.html

عصر امروز
  http://asremrooz.ir