آقای روحانی انفعال بس است؟!

18 ارديبهشت 1397 ساعت 23:46

اینکه جناب ریئس جمهور هیچگونه موضع قاطعی در برابر ترامپ اتخاذ ننمود و حتی همه موارد را به آینده ای نامعلوم حواله داد در عرف دیپلماتیک چیزی جز یک ضعف سیاسی تلقی نخواهد شد.


به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز سخنان سراسر انفعال ریئس جمهور روحانی در قبال اقدام آمریکا عجیب، دور از عزت، مصلحت و قدرت ایرانی اسلامی می باشد.

بنا بر این گزارش در حالی که تا قبل از توافق برجام، آمریکا به عنوان مهمترین رکن و اساس برجام از سوی رئیس جمهور و تیم سیاسی عنوان می شد و آمریکا کدخدا و قدرت اول جهان مطرح می شد معلوم نیست چگونه الان به عنوان مزاحم برجام برشمرده شد و چگونه ایشان در برابر ملت این مواضع متناقض را اتخاذ نموده اند.

به گزارش خبرنگار ما اینکه جناب ریئس جمهور هیچگونه موضع قاطعی در برابر ترامپ اتخاذ ننمود و حتی همه موارد را به آینده ای نامعلوم حواله داد در عرف دیپلماتیک چیزی جز یک ضعف سیاسی تلقی نخواهد شد.

جناب آقای روحانی و تیم هسته ای باید در پیشگاه ملت پاسخ بدهند که چگونه توافقی را امضا کرده اند که ایران فقط هزینه پرداخت می کند و طرف مقابل فقط از شرایط به نحو خویش بهره برداری می نماید؟

وزیر محترم امورخارجه و تیم هسته ای باید بگویند چگونه تمام زیر ساخت های هسته ای را در برابر هیچ از بین بردند و هنوز بعد از دو سال تحریمهای هسته ای برداشته نشده است و باز از آینده ای نامعلوم و اعتماد به سایرین سخن به میان می آورند در حالی که همین کشورهای اروپایی هم اکنون حاضر نیستند یک ال سی ساده که در روز پس از برجام ادعا شد 1000 تا برای کشور باز شده است برای ما باز نمایند!؟

آقای روحانی اگر خروج آمریکا همان چیزی بوده است که آمریکا تا کنون نیز انجام می داده است پس چرا از برجام حمایت می کردید و چرا به بد عهدی آمریکا اعتراض نمی کردید و خواستار تشکیل کمیسیون برجام نمی شدید؟

جنا آقای روحانی می دانید ما امروز چوب عجله کاری شما برای یک گزارش 100 روزه بی خاصیت در سال 92 را می خوریم که شما می خواستید با ژست سیاسی برای ملت ما اعلام نمایید. لذا خوب است تا دیر نشده است از سیاست حمایت بی چون چرا از برجامی که هیچ دستآوردی برای ملت ایران نداشته است دست بردارید و عزت ایران را به ملت برگردانید.


کد مطلب: 235409

آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdcawmnuo49ney1.k5k4.html

عصر امروز
  http://asremrooz.ir