ساعت طلا !

کیهان , 27 مهر 1399 ساعت 23:48

گفتم: یارو به رفیقش می‌گفت؛ امروز سر پرتقال‌فروش دوره گرد کلاه گذاشتم. ساعت طلامو توی کفه سنگ ترازو ‌انداختم، متوجه نشد! رفیقش پرسید؛ بعدش ساعتو برداشتی؟ گفت؛ نه، اگر برمی‌داشتم متوجه می‌شد که به‌اندازه وزن ساعت پرتقال بیشتری داده!


به گزارش عصر امروز کیهان در ستون (گفت و شنود) نوشت:

گفت: این جشن دولت و مدعیان اصلاحات برای چیه؟ چه اتفاقی افتاده؟!

گفتم: ‌ای عوام! مگه خبر نداری؟ امروز ۲۷ مهرماه تحریم‌های تسلیحاتی ایران لغو شده است.

گفت: ولی تحریم‌های تسلیحاتی که در برجام نبود. تیم مذاکراتی کشورمان در سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵) داوطلبانه این تحریم‌ها را پذیرفت و در مقابل انتقاد و هشدار روسیه، گفتند می‌خواهیم تصویب برجام با سرعت انجام شود!

گفتم: خودشان امتیاز مفت داده‌اند و حالا در عوض اینکه به خاطر حاتم‌بخشی منافع ملی کشورمان از مردم عذر‌خواهی کنند، جشن گرفته‌اند؟!

گفت: چه عرض کنم؟!

گفتم: یارو به رفیقش می‌گفت؛ امروز سر پرتقال‌فروش دوره گرد کلاه گذاشتم. ساعت طلامو توی کفه سنگ ترازو ‌انداختم، متوجه نشد! رفیقش پرسید؛ بعدش ساعتو برداشتی؟ گفت؛ نه، اگر برمی‌داشتم متوجه می‌شد که به‌اندازه وزن ساعت پرتقال بیشتری داده!


کد مطلب: 288942

آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdcayanuu49nao1.k5k4.html

عصر امروز
  http://asremrooz.ir