هجمه به دستگاه قضایی شدت می یابد!+ اسناد

16 دی 1395 ساعت 10:23

پس از ایستادگی دستگاه قضایی در برابر مفسدان اقتصادی و سیاسی و باج ندادن به طرفداران فتنه این روزها حملات گسترده علیه دستگاه قضایی و شخص رییس قوه قضائیه شدت بیشتری پیدا کرده است.


به گزارش سرویس فرهنگ و جامعه عصر امروز پس از ایستادگی دستگاه قضایی در برابر مفسدان اقتصادی و سیاسی و باج ندادن به طرفداران فتنه این روزها حملات گسترده علیه دستگاه قضایی و شخص رییس قوه قضائیه شدت بیشتری پیدا کرده است.

بنا بر این گزارش نگاهی کوتاه به صفحات اجتماعی فتنه گران داخلی و خارجی و برخی از حامیان سیاسی بر مسند امور نشسته، نشان می دهد که هماهنگی جهت تحت فشار قرار دادن قوه قضائیه برای جلوگیری از برخورد با مفسدان کاملا شکل هدفمند و برنامه ریزی شده ای به خود گرفته است.

به گزارش خبرنگار ما، در زیر نمونه هایی از این هجمه و حمله هماهنگ را می توانید ملاحظه می نمایید:به گزارش عصر امروز همانطور که عرض کردیم اینها فقط نمونه ای بود از هجمه و حمله گسترده علیه دستگاه قضایی و متاسفانه برخی دولتی ها نیز این روزها به این حملات دامن می زنند و معلوم نیست در پس این برخوردها چه هدفی را دنبال می نمایند!


کد مطلب: 185604

آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdcbgsb8arhbw0p.uiur.html

عصر امروز
  http://asremrooz.ir