پزشک معنوی

8 آذر 1398 ساعت 17:12

ازعلامات پزشک متخصص حاذق این است که: اطلاعات وعلم لازم را داشته باشد، درد را بشناسد؛ برای بیماری مزمن بررسی ویژه نماید؛ نگاه دلسوزانه به بیمار داشته باشد و باتوکل به خداوند متعال داروی مناسب و به اندازه تجویز نماید تابهبودی لازم وکامل حاصل گردد.


به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز ازعلامات پزشک متخصص حاذق این است که: اطلاعات وعلم لازم را داشته باشد، درد را بشناسد؛ برای بیماری مزمن بررسی ویژه نماید؛ نگاه دلسوزانه به بیمار داشته باشد و باتوکل به خداوند متعال داروی مناسب و به اندازه تجویز نماید تابهبودی لازم وکامل حاصل گردد. بشرطی که بیمار به نسخه پزشک عمل نموده و دستورات او را بهنگام و بدون تآخیر انجام دهد و بانوسان مریضی از ریل تجویز منحرف نشده و با تشخیص غیر عالمانه خود در مصرف دارو دستکاری نکند‌ قطعاً بین پزشک ومریض؛ خودبخود یک رابطه معنوی وارتباط قلبی حداقلی نیز ایجادمی شود که ایمان مداوا شونده را به پزشک مضاعف می گرداند.

سئوال؟ چه کسانی نمیگذارند که نسخه پزشک معنوی برای مداوای جامعه، به درستی اجراء گردد؟ بیش از چهل سال است که ولایت فقیه بعنوان پزشک معنوی، لحظه به لحظه نسخه های لازم رابرای جامعه؛ بویژه مسئولین برنامه ریز و اجرائی کشور تجویز می نمایند اما چرا  بیماریهای مزمن اقتصادی؛ سیاسی،  اجتماعی و فرهنگی از بین نمی رود؟ برای اینکه مسئولین مربوطه باسیاست بازی؛ حزب گرائی؛ نفع و قدرت طلبی و اشرافی گری تعمداً جامعه را در حالت مریضی نگه داشته تا به مطامع گروهی خود برسند بویژه اینکه نفوذیها هم نقش آفزینی می کنند. تا جامعه اسلامی مداوا نگردد.
 
بعد از امام راحل بیش ازسی سال است که حضرت آقا؛ نسخه های اقتصاد مقاومتی؛ جلوگیری ازقاچاق؛ بهره گیری ازنخبگان علمی؛ ازدواج واشتغال جوانان مسکن افراد بی بضاعت؛ رسیدگی به ضعفا؛ پرهیز ازاشرافی گری؛ دوری از نجومی وحرام خوری؛ اقتصاد غیر نفتی، شفافیت وصداقت بامردم ودریک جمله: نگاه واتکا به داخل وانقطاع به خارج و صدها مورد دیگر را تجویز نموده اند اما
مسئولین بی کفایت و غربگرا؛ اصرار به نگهداشتن مردم به مریضی دائمی دارند.

دولت بی تدبیر وبی کفایت طی ۷ سال گذشته به دنبال نسخه غربی و آمریکائی بوده وبراثر بی لیاقتی؛ بیماری عادی جامعه را؛ از عادی به مزمن تبدیل کرده و هر؛ از چند گاهی با تدبیر غلط وضد امنیتی خود اصرار به خوراندن داروی غیر متناسب به جامعه را دارد. 

سئوال اساسی؟ کدامیک از نسخه های این پزشک معنوی صادق ودلسوز که بارها از آبروی خود برای حفظ انقلاب واسلام ومسئولین نمک نشناس( بویژه واقعه اخیر) مایه گذاشته اند کارساز نبوده است؟!

نتیجه: راه فقط اینست که مردم پس از چندین سال تجربه تلخ وخسارت بار؛ در انتخاب مدیران ونمایندگان آینده دچار؛ اشتباه؛ لجاجت؛ وبی بصیرتی نشوند.

 ۷ آذر ۹۸ فرهادنیا


کد مطلب: 273057

آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdcbsfb5zrhbzgp.uiur.html

عصر امروز
  http://asremrooz.ir