تشت رسوایی شورای شهر بابل و ناهید خداکرمی افتاد!

18 مهر 1397 ساعت 22:08


به گزارش عصر امروز، یک فعال رسانه ای در توییتر درباره رسوایی شورای شهر بابل و ناهید خداکرمی که علیه هیئات مذهبی به پا خواسته بودند، نوشت:


کد مطلب: 244393

آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdcco0qi12bq018.ala2.html

عصر امروز
  http://asremrooz.ir