قوه قضائیه به شایعات و اظهارات بی‌اساس یکی از نمایندگان رسیدگی کند

8 بهمن 1398 ساعت 23:00

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: نماینده‌ای در طول چند سال گذشته شایعاتی را دامن زده و به اتهام‌زنی خود ادامه می‌دهد؛ نه هیات نظارت رسیدگی می‌کند و نه ظاهرا از قوه قضائیه کاری ساخته است؟


به گزارش عصر امروز، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در توئیتر مطلبی منتشر کرد که متن آن به شرح زیر است:
 
نماینده ای در طول چند سال گذشته شایعاتی را دامن زده و به اتهام زنی خود ادامه می‌دهد! ظاهرا هر صبح آنچه را خواب می‌بیند بی محابا منتشر می‌کند!
 
نه هیات نظارت رسیدگی می‌کند و نه ظاهرا از قوه قضائیه کاری ساخته است؟ هر بار که از او سند خواسته می‌شود، شنیده‌هایی بی اساس را تکرار می‌کند!


کد مطلب: 276613

آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdccseqi12bqme8.ala2.html

عصر امروز
  http://asremrooz.ir