۷۶درصد به نمایندگان فعلی رأی نمی‌دهند

21 آذر 1398 ساعت 15:16

نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۷۶درصد مردم به نمایندگان فعلی شهر خودشان رای نخواهند داد.


به گزارش عصر امروز،‌ پس از مشخص شدن نامزدهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، تلگرام و اینستاگرام خبرگزاری فارس اقدام به یک نظرسنجی کردند که نتایج آن مشخص شد.
 
خبرگزاری فارس در این باره از مخاطبان خود پرسید که آیا در انتخابات آینده به نمایندگان فعلی شهرتان دوباره رای می‌دهید؟
 
در مجموع ۲ نظرسنجی ۳۵،۹۶۸ نفر شرکت کردند که ۸،۳۹۸ نفر یعنی ۲۳.۳۴ درصد اعلام کردند که به نماینده فعلی شهرشان مجدد اعتماد خواهند کرد و ۲۷،۵۷۰ نفر یعنی ۷۶.۶۶ درصد هم گفتند که به نماینده فعلی شهرشان رای نخواهند داد.
 
در واقع از مجموع ۲۱،۱۴۱ نفری که در نظرسنجی تلگرام شرکت کردند ۲،۹۸۸ نفر یعنی نزدیک به ۱۴ درصد گفتند که به نماینده فعلی شهرشان دوباره رای می‌دهند و ۱۸،۱۵۴ نفر یعنی قریب به ۸۶ درصد پاسخ منفی دادند.
 
 

 
همچنین از مجموع ۱۴،۸۲۶ نفری که در نظرسنجی اینستاگرام فارس شرکت کردند نیز ۵،۴۱۰ نفر یعنی ۳۵ درصد جواب بله دادند و ۹،۴۱۶ نفر یعنی نزدیک به ۶۵ درصد گفتند که به نماینده فعلی شهرشان رای مجدد نخواهند داد.
 
 

 
همین سوال را کانال تلگرامی خبرفروی نیز از مخاطبانش پرسید که نتایج آن نظرسنجی هم نشان داد که ۹۲ درصد به نمایندگان کنونی شهرشان رای نخواهند داد و تنها ۸ درصد به نمایندگان فعلی شهرشان مجددا اعتماد خواهند کرد.


کد مطلب: 273716

آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdcdfs0x9yt0556.2a2y.html

عصر امروز
  http://asremrooz.ir