بازی سازش با القای گسترش نا امیدی در جامعه

12 دی 1397 ساعت 23:36

در این پروسه تردید انگاری، بسیاری از چهره های سیاسی به همراه برخی از اقتصاددان های اصلاح طلب در پازل طراحی شده جریان سیاسی حاکم بر دولت ایفای نقش می نمایند و چنان فضا را ترسیم می نمایند که گویی بدون مذاکره با آمریکا و رفع تحریم شرایط، روز به روز بدتر خواهد شد و کشور به ورطه سقوط خواهد رسید!


به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز برجسته کردن شرایط سخت معیشتی مردم در دوران تحریم و بحرانی جلوه دادن شرایط جامعه برای تن دادن به مذاکره با آمریکا بخشی از پروسه "تردیدانگاری" تجدیدنظر طلبان در بین افکار عمومی برای بازی سازشی جدید می باشد.

بنا بر این گزارش در این پروسه تردید انگاری، بسیاری از چهره های سیاسی به همراه برخی از اقتصاددان های اصلاح طلب در پازل طراحی شده جریان سیاسی حاکم بر دولت ایفای نقش می نمایند و چنان فضا را ترسیم می نمایند که گویی بدون مذاکره با آمریکا و رفع تحریم شرایط، روز به روز بدتر خواهد شد و کشور به ورطه سقوط خواهد رسید!

به گزارش خبرنگار ما به عنوان مثال فائزه هاشمی در همین زمینه به روزنامه فایننشال تایمز گفته است: نباید منفعل عمل کرد بلکه باید با آمریکا به زودی، قبل از آنکه شرایط بدتر شود مذاکره نمود.... وی در ادامه اظهار داشته است که: «هیچ گزینه دیگری نداریم مذاکرات دیرهنگام می تواند بعد از فشار بیشتر انجام بگیرد!»

اما منهای مشکلات معیشتی و اقتصادی، تحریم به عنوان عامل رشد افسردگی، یاس و ناامیدی در جامعه نیز معرفی می شود.

در همین خصوص پروانه مافی عضـو فراکسیون امید مجلس در گفت وگو با روزنامه سازندگی در آبان ماه جاری تاکید کرد: «واقعیت این است که وضعیت زندگی مردم بعد از تحریم سخت تر خواهد شد! پنهان نیست که بعد از تحریم احساس محرومیت نسبی مردم بیشتر می شود؛ احساس شادی کمتر و وقت کمتری برای شاد بودن در کنار خانواده وجود دارد!»

همچنین اسلامی دبیرکل نمایندگان ادوار مجلس نیز نمونه ای دیگر از القای نا امیدی در این خصوص است. او تاکید کرده است که مادامی که کشور در دوران تحریم به سر ببرد بحران ناامیدی جامعه را فرا خواهد گرفت. وی در ادامه افزود: هم اکنون بحران بی اعتمادی و نا امیدی در کشور در حال شکل گیری است! پیشنهاد ما این است اگر دولت آمریکا و ایران نمی توانند با هم صحبت کنند بدنه اجتماعی و نخبگان آمادگی این گفتگو را با نمایندگان آمریکا دارند و وزارت خارجه با مدیریت شرایط می تواند زمینه این گفت و گوها را فراهم کند!

به گزارش عصر امروز جریان تجدید نظرطلب پـس از پیروزی در انتخابات 92 و 96  از آنجایی که بخش اعظمی از وعده های خود و رئیس جمهور منتخب به مردم را بر زمین مانده دیده است و در حالی که پایگاه اجتماعی خود را نیز از دست رفته می بیند تنها راه را ایجاد شکاف در صفوف مردم و آنهم با القای "سازش" که با آرمانهای انقلاب در تضاد است می بیند تا به این طریق از زیر پاسخگویی فرار نماید.

#بازی - سازش


کد مطلب: 249057

آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdceno8wfjh8e7i.b9bj.html

عصر امروز
  http://asremrooz.ir