رزمایش موشکی ارتش در شمال اقیانوس هند

29 خرداد 1399 ساعت 15:35


به گزارش عصر امروز رزمایش سطحی شهدای دریادل، به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) و اربعین شهادت دریادلان نیروی دریایی در حادثه کنارک با حضور امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش، امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش و سردار سرتیپ قاسم تقی زاده جانشین وزیر دفاع و پیشتیبانی نیرو‌های مسلح برگزار شد. در این رزمایش موشک‌های کروز دریایی برد بلند، اهداف پیش بینی شده را در فاصله دویست و هشتاد کیلومتری منهدم کردند.


رزمایش موشکی ارتش در شمال اقیانوس هند با حضور امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش، امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش و سردار سرتیپ قاسم تقی زاده جانشین وزیر دفاع
حضور سردار سرتیپ قاسم تقی زاده جانشین وزیر دفاع و پیشتیبانی،امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش  و  امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در رزمایش موشکی ارتش در شمال اقیانوس هند
حضور سردار سرتیپ قاسم تقی زاده جانشین وزیر دفاع و پیشتیبانی،امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش  و   امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در رزمایش موشکی ارتش در شمال اقیانوس هند
گفت و گوی  امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در حاشیه رزمایش موشکی ارتش در شمال اقیانوس هند
حضور سردار سرتیپ قاسم تقی زاده جانشین وزیر دفاع و پیشتیبانی،امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش  و   امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در رزمایش موشکی ارتش در شمال اقیانوس هند
حضور سردار سرتیپ قاسم تقی زاده جانشین وزیر دفاع و پیشتیبانی،امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش  و   امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در رزمایش موشکی ارتش در شمال اقیانوس هند
رزمایش موشکی ارتش در شمال اقیانوس هند
حضور سردار سرتیپ قاسم تقی زاده جانشین وزیر دفاع و پیشتیبانی و امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در رزمایش موشکی ارتش در شمال اقیانوس هند
رزمایش موشکی ارتش در شمال اقیانوس هند
امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش در رزمایش موشکی ارتش در شمال اقیانوس هند
رزمایش موشکی ارتش در شمال اقیانوس هند
از راست:سردار سرتیپ قاسم تقی زاده جانشین وزیر دفاع و پیشتیبانی نیرو‌های مسلح و   امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در رزمایش موشکی ارتش در شمال اقیانوس هند
رزمایش موشکی ارتش در شمال اقیانوس هند
از راست: امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش و سردار سرتیپ قاسم تقی زاده جانشین وزیر دفاع و پیشتیبانی نیرو‌های مسلح در رزمایش موشکی ارتش در شمال اقیانوس هند
رزمایش موشکی ارتش در شمال اقیانوس هند
رزمایش موشکی ارتش در شمال اقیانوس هند
رزمایش موشکی ارتش در شمال اقیانوس هند
رزمایش موشکی ارتش در شمال اقیانوس هند
رزمایش موشکی ارتش در شمال اقیانوس هند
رزمایش موشکی ارتش در شمال اقیانوس هند


کد مطلب: 283860

آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdcepx8w7jh8vvi.b9bj.html

عصر امروز
  http://asremrooz.ir