کرونا ترامپ را زمین‌گیر کرد

29 شهريور 1399 ساعت 23:58


به گزارش عصر امروز، سید عطاالله مهاجرانی، سیاست مدار در توییتر نوشت: به نظر می رسد کرونا ترامپ را محاصره و زمینگیر کرده است. قبلا گفت: واکسن تا اکتبر آماده می شود. بعد گفت: تا قبل از سال ٢٠٢١ دیروز گفت: تا ماه آوریل ٢٠٢١ آماده می شود. گفته بود تلفات به ١٠٠/٠٠٠ نمی رسد. به ٢٠٣/٠٠٠ رسید و هفت میلیون بیمار با کمتر از ١٠٠٠/٠٠٠ تخت بیمارستانی در آمریکا.کد مطلب: 287858

آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdcfted0cw6dcca.igiw.html

عصر امروز
  http://asremrooz.ir