ارگان سیا و نگرانی از عدم آموزشهای جنسی کودکان ایرانی!

19 خرداد 1397 ساعت 10:31

در حالی که آموزشهای جنسی در آمریکا و کشورهای غربی از سنین کودکی آغاز می شود اما آمارهای جرم و جنایت و تجاوز نشان می دهد که این دو مقوله هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.


به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز در حالی که آموزشهای جنسی در آمریکا و کشورهای غربی از سنین کودکی آغاز می شود اما آمارهای جرم و جنایت و تجاوز نشان می دهد که این دو مقوله هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.

بنا بر این گزارش به عنوان مثال در آمریکا یا کانادا از سنین 5 سالگی آموزش جنسی به کودکان آغاز می گردد و طبق آمار خود این کشورها و با وجود چنین آموزشهایی از هر شش زن آمریکایی، یک نفر حداقل یک بار مورد سوء قصد جنسی و یا تجاوز کامل قرار گرفته است.

و جالب تر اینکه این آمار در مردان متفاوت تر و عجیب تر است که طبق آمارهای رسمی خود این کشورها 3 درصد از مردان آمریکایی -1 نفر از هر 33 نفر- حداقل یک بار مورد سوء قصد یا تجاوز جنسی قرار گرفته است!

به گزارش عصر امروز با این آمارهای عجیب و غریب در آمریکا، اما اکنون رادیو فردا ارگان سازمان سیا با ترتیب دادن میزگردها و مصاحبه های نمایشی مخصوصا پس از حادثه تجاوز یک ناظم در مدرسه ذر ای غرب تهران نتیجه گرفته است که علت این اقدامات عدم وجود آموزشهای جنسی در بین کودکان ایرانی می باشد!؟این رادیو به نقل از یکی از بااصطلاح کارشناسان خود چنین نتیجه گرفته است که: " ...با توجه به اصرار و استمرار انکار و سرکوب کردنِ مسائل مرتبط با رابطه جنسی در ایران و شرایطی که الآن در ایران می‌بینیم. آمار بسیار بالای سوءاستفاده جنسی در کودکان و حتی بزرگسالان و بین اینها رابطه وجود دارد. یعنی ندانستن درباره مسائل مرتبط با رابطه جنسی به عنوان یک نیاز طبیعی و سالم در بشر و سرکوب کردن آن خودش ریشه دارد در این همه جنسیتی شدن جامعه. یعنی نتیجه معکوس می‌دهد... "

به گزارش عصر امروز اما این رادیو اشاره نکرده است که اولا این کارشناس چگونه از این آمار مطلع شده است که چنین قاطعانه از آمارهای بالا سخن می گوید بدون اینکه حتی یک مدرک در این خصوص ارائه نماید و ثانیا با توجه به آموزشهایی که به کودکان آمریکایی و غربی در این خصوص می دهند چگونه آمار زیر را که بر اساس مدارک منتشره توسط نهادهای قانونی آمریکا بوده است می خواهد گفته کارشاسانه خود را توجیه نماید؟!


کد مطلب: 237510

آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdcfyed0xw6dmta.igiw.html

عصر امروز
  http://asremrooz.ir