توهین زشت علی مطهری به یک دانشجو!

13 آبان 1398 ساعت 18:13

علی مطهری در پاسخ به یک دانشجو، گفت: قرص ضدبارداری هم بخواهی دارم!


علی مطهری در پاسخ به یک دانشجو، گفت: قرص ضدبارداری هم بخواهی دارم!
کد مطلب: 271640

آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdchkzniv23nq-d.tft2.html

عصر امروز
  http://asremrooz.ir