سیاهی آسمان شهرها به سبز پوشی خانم ابتکار در!+ کاریکاتور

14 دی 1395 ساعت 15:07

هوای تهران و کلان شهرها به همت وافر خانم سبز پوش فتنه گر صورتی یافته است که اگر باد و باران نیاید آسمان آبی رویایی است برای شهروندان آن. پس خدا قوت خانم ابتکار!؟


به گزارش عصر امروز هوای تهران و کلان شهرها به همت وافر خانم سبز پوش فتنه گر صورتی یافته است که اگر باد و باران نیاید آسمان آبی رویایی است برای شهروندان آن. پس خدا قوت خانم ابتکار!؟


کد مطلب: 185402

آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdchvmnzi23n6kd.tft2.html

عصر امروز
  http://asremrooz.ir