جزئیات عیدی کارگران بر اساس میزان کارکرد

تسنیم , 22 بهمن 1397 ساعت 13:47

حداقل عیدی کارگران با داشتن یک سال سابقه کار۲میلیون و ۲۲۲ هزار و ۵۳۸ تومان است و در صورتی که کارگران حداقل یک ماه کارکرد داشته باشد،۱۸۵ هزار و ۲۱۱ تومان عیدی دریافت می کند.


به گزارش عصرامروز، بر اساس قانون کار کلیه کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد ، بعنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.
 
حداقل حقوق مصوب سال 97: حدود 1میلیون و 111 هزار و 269 تومان
 
حداقل عیدی مصوب سال 97:حدود 2میلیون و 222 هزار و 538 تومان
 
 حداکثر عیدی مصوب سال 97: حدود 3میلیون و 333 هزار و 807 تومان
 
اما در میان جامعه 14میلیونی کارگری بعضی از کارگران هستند که عیدی کامل دریافت نمی کنند.
 
جزئیات عیدی کارگران به شرح زیراست.
 
یک ماه کارکر185 هزار و 211 تومان
 
دوماه کارکرد370هزار و 423 تومان
 
سه ماه کارکرد555 هزار و 634 تومان
 
 4ماه کارکرد740هزارو 846 تومان
 
5ماه کارکرد926هزار و 57 تومان
 
6ماه کارکرد1میلیون و 111 هزار و 269 تومان
 
 7ماه کارکرد 1میلیون و 294 هزار و 680 تومان
 
8ماه  کارکرد1میلیون و 481 تومان و 692 تومان
 
9ماه کارکرد 1میلیون و 666 هزار و 903 تومان
 
10 ماه کارکرد1میلیون و 852 هزار و 115 تومان
 
11 ماه کارکرد 2میلیون و 037 هزار و 326 تومان
 
12ماه کارکرد 2میلیون و 222 هزار و 538 تومان


کد مطلب: 251346

آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdci5zarqt1awp2.cbct.html

عصر امروز
  http://asremrooz.ir