فتوتیتر/ می‌گویند می‌خواهیم اموال رهبری را تصرف کنیم!

4 تير 1398 ساعت 16:05


رئیس جمهور کشورمان گفت: رهبران ما که مثل رهبران بقیه کشورها نیستند که در حساب‌های خارجی‌شان میلیاردها پول داشته باشند که بخواهید آنها را تحریم و تصرف کنید.


کد مطلب: 264262

آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdcjmxe88uqem8z.fsfu.html

عصر امروز
  http://asremrooz.ir