توصيه به ديگران
۰
پنجشنبه ۲۱ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۱۳
تحولات فین تک در صنعت کراد فاندینگ
فین تک توانست تمام ابتکار عمل ها را در تعیین مسیر شکل و سرعت نوآوری تقریبا درتمام بخش های خدمات مالی به دست آورد و هم به صورت یک کسب وکار جداگانه و هم به عنوان بخش حیاتی از زنجیره ارزش توانست موفق عمل کند.
تحولات فین تک در صنعت کراد فاندینگ
Share/Save/Bookmark
به گزارش سرویس فرهنگ و جامعه عصر امروز رشد سریع اکوسیستم فین تک به شرکت ها این امکان را می دهد تا بتوانند به بخشی از عملکرد های نو آوری خودشان نمود ظاهری بدهند چرا که آنها می توانند منتظر بمانند وقبل از اینکه راهکارهای خودشان را ارائه دهند ببینندکدام یک از پیشنهاداهای جدید می تواند آن جذابیت مورد نیاز را در بازار به دست آورد.

در این راستا هفت مورد نشاند دهنده تحولات این بخش در سال های آینده است که عبارتند از:.
پرداخت، بیمه، بانکداری دیجیتال، وام دهی، مدیریت سرمایه گذاری، کرادفاندینگ، زیر ساخت ها

کرادفاندینگ 
حول وحوش سال 2015 مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر صنعت کرادفاندینگ عبارت بودند از:
1. حوزه کرادفاندینگ انبوه
2. حوزه کرادفاندینگ تخصصی
3. حوزه کرادفاندینگ به عنوان سرویس 

با اینکه صنعت کرادفاندینگ در حال رشد است اما همچنان صنعت نابالغی است واز طرفی قانون گذاری هم آینده این صنعت را دستخوش تغییر خواهد کرد. لذا ساختار شکنی در بخش های زیر اتفاق می افتد که عبارتنداز:

پلتفرم های کرادفاندینگ به سرعت در حال افزایش است وبه شدت از سمت سرمایه گذاران و کار آفرینان حمایت وتقویت می شوند. کیفیت مقررات وقانون گذاری عامل تعیین کننده ای در موقعیت اکوسیستم های کرادفاندینگ بوده اند.
در این راستا ثابت شده است که انبوه جمعیت از آنچه انتظار می رود دانایی کمتری داردواین موضوع نشان آموزش بیشترو ارائه ابزارهای تجاری بیشتر به کمک مشاوران سرمایه گذاری است.کرادفاندینگ از سطره پهناور سیستم مالی منفصل مانده است وهمین موضوع مقیاس پذیری آن رادر بلند مدت محدود     می کند. 

گسترش بین المللی پلتفرم های کرادفاندینگ

1. تاثیری که برای کارآفرینان دارد: 
دسترسی به سرمایه مرحله اولیه در بازار سرمایه گذاری بهبود یافته است سرمایه ای که اغلب توسط صندوق های سرمایه گذاری بازار های ثابت و بازارهای در حال ظهور را یکسان ودر یک سطح قرار می دهند از بین می رفت.

2. تاثیری که برای شرکت های بزرگ کنونی دارد:
شما فرصت های در حال ظهور در بازار سرمایه گذاری مرحله آخر از طریق رشد سرمایه گذاری مرحله اولیه  برای صندوق  های سرمایه گذاری  در حال افزایش است. افزایش رقابت برای شرکت های سرمایه گذاری در بازار های توسعه نیافته متمرکز خواهد بود 

3. تاثیری که برای سرمایه گذاران شخصی دارد:
 فرصت های داخلی وجهانی بسیاری برای سرمایه گذاران فراهم می شود.
 کسب وکار های فین تک توانستند انتظارات مشتریان را تغیر دهند وتجربه کاربری های جدید تر وبه مراتب بهتری را ارائه دهند. به کمک نوآوری هایی مانند ارائه سریع وام ، فین تک نشان داد که تجربه های کاربری که توسط شرکت عای بزرگ فناوری مانند اپل وگوگل برای کاربرانشان ارائه شده است هم می تواند  در سرویس ای مالی ارائه شود. 

فرزادرمضانی راد- دانشجوی دکترا مدیریت دولتی- متخصص فناوری اطلاعات
کد مطلب : 239450