توصيه به ديگران
۰
پنجشنبه ۷ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۴۹
بی حیائی، بی وفائی می آورد
چه بسا ویروس کرونا؛ واکنش به عمل زشت و ناپسند یکا یک مردم باشد که خداوند قادر، به این بهانه جلوی زشتیها را بگیرد یعنی انذار و سپس بشارت می دهد.
بی حیائی، بی وفائی می آورد
Share/Save/Bookmark
به گزارش سرویس فرهنگ و جامعه عصر امروز بی حیائی، بی وفائی می آورد و درحدیث هم داریم کسی که حیاء ندارد دین ندارد.

بنابر این  هر فردی بی حیاء بشود از نظرها می افتد‌ انسان اشرف مخلوقات است و انتظار خداوند متعال از او بعنوان احسن الخالقین است. یعنی کارهای خوب را ازاو انتظار دارد.

یعنی؛ حیاء؛ ادب، تقوی، پاکدامنی؛ عفت؛ قدرشناسی، عدم ظلم به دیگران، خدمت به همنوع؛ رعایت حلال وحرام؛ شکر گزاری؛ مهربانی وگذشت؛ و در یک جمله: آنچه راکه خدادوست دارد انجام دهد و آنچه که مورد غضب اوست از آن امتناع ورزد فرقی نمی کند چه باشد حتی کوچکترین نوع ان که برای بشر بصورت تدریجی به سمّ مهلک تبدیل می شود.

درنتیجه وقتی انسان بی حیاء شد‌.بی وفائی بدنبال آن خواهد آمد. گاهی انسان به انسان وگاهی ازسوی خداوند متعال به بشر است.

درنتیجه: همینکه روزی و نعمات خدا را بخوریم و شاکر نباشیم و بعضا خود را طلبکار نیز نشان بدهیم، این یک بی حیائی است که کم کم از نظر الهی خواهیم افتاد و وفای او به بندگان ناسپاسش کاهش پیدا می کند.

چه بسا ویروس کرونا؛ واکنش به عمل زشت و ناپسند یکا یک مردم باشد که خداوند قادر، به این بهانه جلوی زشتیها را بگیرد یعنی انذار و سپس بشارت می دهد.

و لذا این بلای کرونا بهترین فرصت برای نزدیک شدن به خدا و استغفار و توبه است که بشارت آن رهائی ازاین مصیبت می با شد.

۷ فروردین ۹۹ فرهادنیا
کد مطلب : 279718