۱
توصيه به ديگران
۰
شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۲۰
نخستین تصاویر و اعترافات جمشید شارمهد پس از بازداشت
نخستین تصاویر و فیلم اعترافات سرکرده گروهک تروریستی تندر منتشر شد.
نخستین تصاویر و اعترافات جمشید شارمهد پس از بازداشت
Share/Save/Bookmark