توصيه به ديگران
۰
پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۰۳
کرونا و مدیریت معلول
زلزله؛ سیل؛ بویژه کرونا بهانه و سنگر مناسبی برای دولت شده که خود را پنهان کرده و ضمن عدم پاسخگویی افتضاحات بوجود آورده شده ۷ سال گذشته؛ فقط به وقت گذرانی مشغول باشد.
کرونا و مدیریت معلول
Share/Save/Bookmark
به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز؛ ۱- تمام کسانیکه کشور را طی ۷ سال گذشته به این نقطه سیاه نشانده اند؛ الان هم نشسته و قرار است برای بحران کرونا نیز تصمیم گیری کنند.

۲- همان مدیریتی که در سیل؛ زلزله؛ مسکن؛ اقتصاد؛ برجام؛ سیاست خارجی و مدیریت داخلی ناتوان و ناکارآمد بوده اند امروز نسخه باطلِ نجات کشور از کرونا را برای مردم تجویز می کنند.

۳- رئیس جمهوری که باید در خط مقدم مبارزه بوده و مداوم با مردم در تماس باشد؛ در قرنطینه فردی بسر می برد که کمترین ارتباط و تماسی حتی با مدیران عالی کشور ندارد.

۴- نزدیک ۱۰ ماه است جلسات بی خاصیت و نمایشی و پر از تناقض و با حرفها و ژستهای تکراری در ستاد کرونا وقت مردم را تلف و ظرفیتهای بالقوه را معطل نگه داشته است.

۵- طرحهای آبکی و بعضا دستورالعملهای متناقض و غیر منطقی مثل مجوز اجرای کنسرت و تعطیلی مساجد! و امثالهم حکم وقت گذرانی را دارد نه علاج عاقلانه و عالمانه کار.

۶- علیرغم رعایت مردم و تخصیص بودجه کلان از صندوق ذخیره ارزی برای مبارزه با کرونا و اینهمه رفت وآمد بجای کاهش ویروس کرونا؛ بویژه در دوماهه اخیر؛  شاهد افزایش بیشتر تلفات می باشیم؛ چرا؟ ایراد کار کجاست؟

۷- دولت روحانی نشان داده غیر از اینکه در زمان عادی توان و عُرضه اداره و مدیریت کشور را ندارد بمراتب در زمان بحرانِ سیل و زلزله و کرونا هم عاجز است.

۸- زلزله؛ سیل؛ بویژه کرونا بهانه و سنگر مناسبی برای دولت شده که خود را پنهان کرده و ضمن عدم پاسخگویی افتضاحات بوجود آورده شده ۷ سال گذشته؛ فقط به وقت گذرانی مشغول باشد.

۹- دولت روحانی بخاطر بوجود آوردن شرایط معیشتی فعلی محبوبیتی در بین مردم ندارد و همچنین تصمیمات و دستورالعملهای متناقض آن مثل مجوز برگزاری کنسرت همزمان با تعطیلی فعالیتهای مذهبی!؛ توسط مردم با سخره و بی اعتنایی نگریسته می شود.

۱۰- پس چه کنیم؟ آیا باید دست روی دست بگذاریم تا همه بمیرند؟
راهکار اینست: مبارزه با ویروس کرونا باید از حالت نمایشی خارج شده و بصورت فرماندهی اداره و مهار شود و با بهره گیری از پزشکان جهادی متدین و دلسوزِ نوین و سنتی و همه ظرفیتهای موجود کشور به سرانجام برسد و گرنه آش همان است و کاسه همان.

در تحلیل بعدی راهکار؛ پیشنهاد خواهیم کرد. 
 
۲۹ آبانماه ۹۹ فرهادنیا
کد مطلب : 290346