توصيه به ديگران
۰
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۴۶
برائت از مشرکین اینبار در اربعین حسینی
اگر برائت از مشرکین در حج نوعی عمل سیاسی منطبق بر قرآن است/ کنگره عظیم ابعین حسینی هم می تواند برائت از مشرکین را حتی در ابعادی وسیعتر از حج به نمایش بگذارد زیرا حج تجمع عظیم مسلمانان در مکه است در حالی که اربعین تمام اقوام و ادیان در سرتاسر جهان را شامل می گردد و وحدت انسانی اسلامی را بوضوح و ملموس نشان می دهد.