توصيه به ديگران
۰
يکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۵۰
مبارزه با گرانفروشی؛ عزم ملی نخریدن
بیائید برای یکبار هم که شده؛ یک پویش و عزم ملی برای مبارزه با گرانفروشی را در زندگی خود تجربه کنیم!
مبارزه با گرانفروشی؛ عزم ملی نخریدن
Share/Save/Bookmark
به گزارش سرویس فرهنگ و جامعه عصر امروز بیائید برای یکبار هم که شده؛ یک پویش و عزم ملی برای مبارزه با گرانفروشی را در زندگی خود تجربه کنیم.

خائنین و فرصت طلبان همانند گرگهای گرسنه در کمین نشسته اند تا برای کسب منافع مادی خود؛ زندگی مردم و اقتصاد کشور را طعمه خود قرار دهند.
اینها با تجربه روانشناسی که از مردم دارند بخوبی بر کار خود مسلط و بطور مستمر؛ کمبود مصنوعی ایجاد کرده و در همان ایام با شایعه و جنگ روانی؛ عطش مردم برای خرید را بالا می برند و جامعه را از قحطی احتمالی می ترسانند.

متاسفانه تجربه نشان داده که طی چهل؛ بویژه این چند سال گذشته مردم به سادگی در دام اینها افتاده و با حرص و احساس نیاز فرضی وخیالی؛ برتورم و افزایش بی رویه قیمتها نقش بسزایی ایفا کرده اند. و متقابلاً سود جویان را به ثروت هنگفتی می رسانند و این روند بصورت مستمر و بطور متنوع تکرار می شود.

برای مثال:
۱- میلیونها جوجه یکروزه زنده را عمداً زیر خاک می کنند که در آینده مرغ را به چند برابر قیمت بفروشند.

۲- دهها تُن شیر تازه را در چاه می ریزند که بتوانند انواع لبنیات را به چند برابر قیمت افزایش دهند.

۳- قاچاق زنده دام را انجام می دهند که چند ماه بعد گوشت مورد نیاز مردم به دوبرابر قیمت روز عرضه کنند.

۴- هزاران خودرو تولید داخل را به بهانه کمبودِ یکی دوقطعه کوچک در پارکینگها دِپو می کنند تا پراید ۲۰ میلیون تومانی به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یابد و بعداً در عرض ۵ دقیقه بوسیله اینترنتی یکصد تا دویست هزار دستگاه خودرو داخلی آنهم با وعده تحویل چند ماهه به مردم قالب می کنند.

۵- یک ویروس کرونا در کشور شیوع پیدا می کند. دوباره همین مفسدین از طریق احتکار و فروش چندین برابر ماسک؛ دستکش؛ الکل و مواد بهداشتی ضروری و موردنیاز مردم وارد می شوند. یعنی رحم و مروت و دین در این جماعت معنی و مفهوم ندارد. از طرفی دولت و نهادهای نظارتی هم که وجود خارجی نداشته و یا خودشان مسبب و همدست این نابسامانی ها می باشند. و لذا قاعده نخریدن و مجازات گرانفروشان در چند کشور جهان تجربه شده و جواب هم داده است.

لذا باید یک عزم ملی برای نخریدن و یا حداقل خریدن کالا بویژه اقلام فاسد شدنی در ملت ایران ایجاد و تبدیل به یک فرهنگ و اقدام عاجل گردد تا بتوان از دست این فاسدین نجات پیدا کنیم.

 ۷  آذر ۹۹ فرهادنیا
کد مطلب : 290680
به نظر شما دولت با گرانفروشی مبارزه می کند یا خود به آن دامن می زند؟
الف- مبارزه می کند
ب- به آن دامن می زند