توصيه به ديگران
۰
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۳۸
گزارش تصویری تمرینات تیم ملی پیش از دیدار با اسپانیا
گزارش تصویری تمرینات تیم ملی پیش از دیدار با اسپانیا
Share/Save/Bookmark
تصاویری از تمرینات تیم ملی فوتبال ایران و چهره خندان کی‌روش در ورزشگاه کازان پیش از دیدار با اسپانیا را ببینید.
 
گزارش تصویری فارس از تمرینات تیم ملی پیش از دیدار با اسپانیا در ورزشگاه کازان
گزارش تصویری فارس از تمرینات تیم ملی پیش از دیدار با اسپانیا در ورزشگاه کازان
گزارش تصویری فارس از تمرینات تیم ملی پیش از دیدار با اسپانیا در ورزشگاه کازان
گزارش تصویری فارس از تمرینات تیم ملی پیش از دیدار با اسپانیا در ورزشگاه کازان
گزارش تصویری فارس از تمرینات تیم ملی پیش از دیدار با اسپانیا در ورزشگاه کازان
گزارش تصویری فارس از تمرینات تیم ملی پیش از دیدار با اسپانیا در ورزشگاه کازان
گزارش تصویری فارس از تمرینات تیم ملی پیش از دیدار با اسپانیا در ورزشگاه کازان
گزارش تصویری فارس از تمرینات تیم ملی پیش از دیدار با اسپانیا در ورزشگاه کازان
گزارش تصویری فارس از تمرینات تیم ملی پیش از دیدار با اسپانیا در ورزشگاه کازان
گزارش تصویری فارس از تمرینات تیم ملی پیش از دیدار با اسپانیا در ورزشگاه کازان
گزارش تصویری فارس از تمرینات تیم ملی پیش از دیدار با اسپانیا در ورزشگاه کازان
گزارش تصویری فارس از تمرینات تیم ملی پیش از دیدار با اسپانیا در ورزشگاه کازان
گزارش تصویری فارس از تمرینات تیم ملی پیش از دیدار با اسپانیا در ورزشگاه کازان
گزارش تصویری فارس از تمرینات تیم ملی پیش از دیدار با اسپانیا در ورزشگاه کازان
گزارش تصویری فارس از تمرینات تیم ملی پیش از دیدار با اسپانیا در ورزشگاه کازان
گزارش تصویری فارس از تمرینات تیم ملی پیش از دیدار با اسپانیا در ورزشگاه کازان
گزارش تصویری فارس از تمرینات تیم ملی پیش از دیدار با اسپانیا در ورزشگاه کازان
گزارش تصویری فارس از تمرینات تیم ملی پیش از دیدار با اسپانیا در ورزشگاه کازان
گزارش تصویری فارس از تمرینات تیم ملی پیش از دیدار با اسپانیا در ورزشگاه کازان
گزارش تصویری فارس از تمرینات تیم ملی پیش از دیدار با اسپانیا در ورزشگاه کازان
گزارش تصویری فارس از تمرینات تیم ملی پیش از دیدار با اسپانیا در ورزشگاه کازان
مرجع : خبرگزاری فارس
کد مطلب : 238165