توصيه به ديگران
۰
سه شنبه ۳ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۶
سَروسِرّ دولتی ها با اروپا؟!
قطعنامه شورای حکام که به پیشنهاد انگلیس و همراهی آلمان و فرانسه علیه ایران صادرشده است؛ نتیجه بی کفایتی و عدم فهم سیاسی دولت در علم حکومت داری و احترام متقابل با کشورهای متخاصم است.
سَروسِرّ دولتی ها با اروپا؟!
Share/Save/Bookmark
به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز قطعنامه شورای حکام که به پیشنهاد انگلیس و همراهی آلمان و فرانسه علیه ایران صادرشده است؛ نتیجه بی کفایتی و عدم فهم سیاسی دولت در علم حکومت داری و احترام متقابل با کشورهای متخاصم است.

علیرغم تذکرات مکرر و خصوصی و علنی حضرت آقا به دولتمردان که؛ اروپا هم مورد اعتماد نیست؛ اما پالس فرستادن مستمر مسئولین مذاکره کننده و شخص رئیس جمهور به اروپائیان بیانگر اینست که به فرمایشات رهبری توجه نکرده و ملت ایران رابه این واقعیت می رساند که حسن روحانی یک سَر و سِرّی با اروپا دارد.

ضمن اینکه چرا شخص آقای روحانی اصرار دارد با ترفندها و ادبیات ذلیلانه کشور را متصل به اروپا نگه دارد!؟

برای همگان روشن است که اروپائیان؛ پادو و مامور آمریکا هستند و دستور رئیس جمهور آمریکا را دنبال می کنند و به قراردادهای بین اللملی پایبند نیستند بخاطر اینکه طی چند سال گذشته بویژه انگلیس نشان داده است که یک مراوده و طلب پنهانی از دولت بی تدبیر ایران بویژه حسن روحانی دارد و لذا این تفکر باعث شده که ملت ایران به گروگان آمریکا و سه کشور اروپائی در بیاید .

دولت روحانی متهم است که در جریان مذاکرات برجام؛ ضمن قراداد های ذلیلانه نفتی و اقتصادی بویژه توتال و تزریق پول به کارخانه ورشکسته پژو فرانسه و باز گشائی عجولانه سفارتخانه انگلیس در ایران؛ مقصر است.

بنابراین : تنها راه قانونی اینست که مجلس انقلابی یازدهم طرح سئوال از رئیس جمهور را در اولین فرصت در دستور کار خود قرار داده و با حساب کشی و پاسخ  خواهی علنی به تکلیف قانونی و شرعی خود عمل نماید تا حقایق پنهان نفوذ و بی کفایتی و بی لیاقتی دولت برای مردم روشن شود.  ان شاءالله

۱ تیر ماه  ۹۹ فرهادنیا
کد مطلب : 284092