توصيه به ديگران
۰
شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۲
ارسال 5درصد از پرونده نمایندگان مجلس به قوه قضاییه/20 شکایت از یک نماینده
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: ما نماینده‌ای داریم که 20 پرونده شکایت از او در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان وجود دارد و یا نماینده‌ای با 10 پرونده در هیات نظارت درگیر بوده است.
ارسال 5درصد از پرونده نمایندگان مجلس به قوه قضاییه/20 شکایت از یک نماینده
Share/Save/Bookmark
به گزارش عصر امروز «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» در جلسه علنی روز 15 فروردین ماه 91 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30 فروردین ماه 91  به تائید شورای نگهبان رسید. این قانون در تاریخ 2 آذرماه 91 به دولت به منظور اجراء ابلاغ شد.

 
بر اساس، ماده1 قانون مزبور، به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه دائمی، هیأت نظارت که از این پس هیأت نامیده می شود مرکب از افراد زیر برای همان دوره تشکیل می‌شود:

 
الف ـ یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت رئیسه برای هر سال ب ـ یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم (90) به انتخاب مجلس

 
پ ـ یک نفر از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس

 
ت ـ چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس

 
 طبق تبصره 2 این قانون هیات رئیسه مجلس از بین داوطلبان کمـیسیون های یادشده و نمایندگان مجلس به جز اعضای هیأت رئیسه شـش نفر را انتخاب و به مجلس معرفی می‌کند. ملاک انتخاب رأی اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در مجلس است و در صورت عدم انتخاب، افراد دیگری توسط هیأت رئیسه معرفی می شوند. در هر صورت انتخاب افراد در هر مرحله با رأی اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در مجلس است.

 
به موجب تبصره3 این قانون، هـیأت از بین اعضای خود یک رئیس و دو نائـب رئیس و دو دبیر انتخاب می نماید.

 
همچنین قانون مذکور عنوان می‌کند که هیأت صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد:

 
الف ـ گزارش‌های واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه های غیرمتعارف وی

 
ب ـ گزارش های مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی

 
پ ـ گزارش های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی

 
ت ـ گزارش های هیأت رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی نظمی نماینده موضوع مواد (78) تا (81) و (88) تا (91) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

 
بر اساس قانون قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان،گزارش هایی در هیأت قابل رسیدگی است که مشخصات کامل ارسال کننده را دارا باشد مگر این که مستندات ارائه شده کافی بوده یا اعتبار و هویت گزارش دهنده توسط هیأت احراز شود.

 
همچنین هرگاه هیأت احراز کند گزارش دهنده جهت هتک حرمت نماینده یا تشویش اذهان عمومی یا مسؤولین اقدام به تنظیم و ارسال گزارش کرده مکلف است مراتب را همراه با مدارک مربوط جهت پیگیری قضائی به مرجع قضائی ارسال نماید و رونوشتی از آن را در اختیار نماینده قرار دهد. تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیأت به تخلفات موضوع این قانون و شؤون نمایندگی نیست.

 
بر این اساس، هیأت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، مراتب کیفری آن را به مرجع قضائی ذی صلاح اعلام می‌کند.

 
در بخشی از این قانون قید شده است که دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده (6) این قانون است.

 
طبق ماده4 این قانون، سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده (6) این قانون است. 

 
البته این قانون تاکید دارد که هیأت به گزارش های واصله درباره هر یک از نمایندگان به صورت محرمانه رسیدگی می‌کند و در صورتی که تخلف را متوجه نماینده بداند در اولین جلسه از نماینده دعوت و پس از مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذی ربط تصمیم لازم را اتخاذ می‌کند.

 
در همین رابطه به سراغ سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره دهم رفتیم و از وی در خصوص جزئیات بررسی پرونده شکایات نمایندگان و شکایت از نمایندگان در هیأت متبوعش سوال کردیم.

 
بخش زیر گفت‌وگوی گروه پارلمانی خبرگزاری فارس با محمدجواد جمالی نوبندگانی است که از نگاهتان می‌گذرد:

 
فارس: برای ما از روال هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نحوه بررسی پرونده‌ها همچنین میزان رسیدگی به پرونده های نمایندگان در مجلس دهم بفرمایید.

 
*بیشترین تحرک در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از مجلس دهم شروع شد

 
جمالی: قانون هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از انتهای مجلس هشتم به تصویب رسید و عملاً در مجلس نهم اجرایی شده است؛ اما من فکر می کنم بیشترین پرونده‌ها و بیشترین تحرک در رابطه با هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از مجلس دهم شروع شده است.

 
فارس: از ترکیب این هیأت هم برای ما بفرمایید.

 
جمالی: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس دهم ۷ نفره است که معمولاً رئیس هیأت معاون اول یا همان نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی است و دو نفر از اعضای حقوقی ما که  روسای کمیسیون‌های قضائی و اصل نود مجلس هستند. همچنین چهار نفر از نمایندگان هم با رای هیأت رئیسه و در صحن علنی مجلس به مدت چهار سال انتخاب می‌شوند.

 
فارس: نحوه رسیدگی به شکایات چه شیوه‌‌ای دارد؟ از جزئیات آن برایمان بفرمایید.

 
جمالی: ما چندین ورودی برای  برای رسیدگی به شکایت داریم؛ یکی از آنها شکایت است که از قوای مختلف از نمایندگان صورت می‌گیرد و قوه مجریه به خصوص معاونت حقوقی از نماینده‌ای شکایت می‌کند.

 
*جزئیات شکایات قوای سه‌گانه از نمایندگان مجلس

 
البته در رابطه با این قوه(قوه قضاییه) دو نوع ارجاع داریم که یک نوع آن خود قوه به عنوان مدعی‌العموم شاکی است و یا اینکه فردی حقیقی یا حقوقی به قوه قضاییه شکایتی برده است و قوه قضائیه به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع می‌دهد.

 
نوع دیگری از شکایات غیر از قوا این است که یک نماینده علیه نماینده‌ای دیگر شکایت کند و یا به دلیل نوع رفتار آن نماینده با نماینده شاکی باشد، یا اینکه نماینده یک حرکت، سخنرانی و یا صحبتی کرده نماینده دیگر آن را خلاف منافع ملی تشخیص داده و شاکی می‌شود و یا ممکن است جمعی از نمایندگان از یک نماینده شاکی باشند.

 
*کانال‌های متنوعی برای رسیدن شکایات داریم

 
نوع دیگر ان است که اشخاص حقیقی خارج از مجلس شکایت می‌کنند که اینها دو مسیر دارند؛ یا اینکه مستقیم‌اند، شکایت خود را به هیات نظارت می‌فرستند و یا به قوه قضائیه ارسال می‌کنند که قوه قضائیه هم به ما ارجاع می‌دهد. یا ممکن است برخی افراد حقوقی خارج از مجلس از نمایندگان شاکی شوند.

 
گاهی ممکن است ادارات و یا ستاد امر به معروف و نهی از منکر برخی شهرستان‌ها و یا نهادهای انقلابی از نماینده‌ای شکایت داشته باشند که آنها هم با همان دو روش مذکور (ارسال به قوه قضائیه یا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان) اقدام می‌کنند؛ بنابراین ما کانال‌های متنوعی برای رسیدن شکایات داریم.

 
*اختلاف نظر مجلس و مدیریت سابق قوه قضائیه بر سر رسیدگی به شکایت از نمایندگان

 
200 پرونده شکایت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مجلس دهم در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی شده است

 
اینکه ما چه کار می‌کنیم و کار هیات چیست، در رابطه با شکایت‌هایی که از قوه قضائیه به شرکت ما ارسال می‌شود ما حتما باید به قوه قضائیه جواب دهیم که این صحبت، فعل یا اقدامی که نماینده انجام داده در جهت وظایف نمایندگی بوده است یا خیر، اگر در جهت وظایف نمایندگی نبوده است، اینجا دیگر نباید توقعی از ما باشد که ما خودمان تنبیهی در نظر بگیریم و یا مجازات در کار باشد، بلکه وقتی در حیطه وظیفه نمایندگی نبوده، هرچه که قانون تعیین کرد و قاضی رای داد همان مجازات تلقی می‌شود، اما اگر اعلام کنیم این در جهت وظایف نمایندگی بوده، معمولا پیگیری نمی‌شود؛ البته اینجا یک اختلاف نظر بین مجلس و مدیریت سابق قوه قضائیه وجود داشت که در برخی موارد ریاست وقت قوه قضائیه یعنی آقای آملی لاریجانی به این شکل موضوع را قبول نداشت.

 
فارس: یعنی وقتی هیات نظارت تصمیم می‌گرفت که نماینده‌ای در حوزه وظایف نمایندگی‌اش عمل کرده است، را قبول نداشت؟

 
جمالی: مثلا می‌گفتند این دلیل نمی‌شود که ما آن را رسیدگی نکنیم.

 
فارس: یعنی بررسی دیگر ادامه پیدا نکند.

 
جمالی: بله، آنها می‌گفتند باید پیگیری شود.

 
*آیت‌الله رئیسی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان را به رسمیت می‌شناسد

 
اما ما اخیرا در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان جلسه‌ای با چندین نفر از مسئولان قوه قضائیه از جمله سخنگوی قوه، معاونت حقوقی این قوه، مشاور ریاست قوه، دادستان تهران و معاونت دادگستری استان تهران که در جلسه حضور داشتند. آقای اسماعیلی(سخنگوی قوه قضاییه) نقل قولی از آیت‌الله رئیسی بیان کرد. طبق سخنان ایشان آقای رئیسی اعلام کرد که «من دنبال تعامل با مجلس هستم و این هیات را به رسمیت می‌شناسم و حتی اگر نظری مخالف این قانون داشته باشم، اما معتقدم که قانون باید اجرا شود.» به نظر من این حرکت رو به جلویی بود و بنده از حسن نظر آقای رئیسی تشکر می‌کنم و اینکه با این سخنان خود که از سوی آقای اسماعیلی در جلسه مطرح شد راهگشا بود.

 
 

 
* اختیارات مشخصِ هیأت نظارت/مجبوریم از قانون مصوب شده تبعیت کنیم

 
موارد دیگری هم در هیات وجود دارد که مربوط به خود نمایندگان است که ما نوعا شاکی و متشاکی (نماینده شکایت‌کننده) را می‌خواهیم که آنها را به تفاهم می‌رسانیم به جز یک مورد که شکایت آقای ساداتی‌نژاد بود که از آقای محمود صادقی داشته که به دلیل اینکه نتوانستیم آنها را به تفاهم برسانیم به قوه قضائیه ارسال شده است.

 
*ارسال بعضی شکایات‌ها از سوی رئیس مجلس

 
البته مواردی هم هست که از هیات رئیسه مجلس یعنی از سوی رئیس مجلس به ما ارسال می‌شود که ما باید آنها را هم پیگیری کنیم، اما می‌خواهم یک نکته اساسی را اعلام کنم؛ شاید برخی از ما بپرسند که مطلبی که اتفاق افتاد، شما چرا به یک تذکر کتبی یا شفاهی بسنده کردید؟ بنده می‌خواهم اعلام کنم که به هر حال ما مجبوریم که از قانونی که مصوب شده تبعیت کنیم. در قانونی که مربوط به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است، هیات فقط می‌تواند این کار را انجام دهد.

 
فارس: یعنی اختیار بیشتری ندارد؟

 
جمالی: بله، یعنی هیات می‌تواند تنها تذکر شفاهی، تذکر کتبی به همراه درج در پرونده، اعلام موضوع یا تذکر در جلسه علنی و یا در جلسه غیرعلنی مطرح شود، البته در برخی مواقع هم مربوط به حضور و غیاب‌ها است که کسر از حقوق وجود دارد.

 
*نماینده مجلس تعلیق از خدمت ندارد

 
فارس: آیا بحث تعلیق نماینده هم در این میان مطرح است؟

 
جمالی: خیر، نماینده اصلا بحث تعلیق را ندارد.

 
فارس: پس نهایت آن کسر از حقوق است دیگر؟ یعنی بیشترین حالتی که برای مجازات نماینده در هیات نظارت می‌توان در نظر گرفت بحث کسر از حقوق وی است، درست است؟

 
جمالی: خیر، این‌طور نیست. من نمی‌توانم بگویم کدامیک از اینها بیشتر یا کمتر است.

 
فارس:‌ پس این گزینه‌ها در اختیار هیات نظارت است؟

 
جمالی: بله. برخی از مسائل مالی هم هست که اگر یک نماینده داشته باشد می‌توانیم آن را به شورای نگهبان هم اعلام کنیم.

 
*مسائل مالی نمایندگان را می‌توانیم به شورای نگهبان ارسال کنیم

 
فارس: منظورتان از مسائل مالی چیست آقای دکتر؟

 
جمالی: مثلا اگر مشکلاتی در رابطه با مسائل مالی یک نماینده داشته باشد، با بررسی‌ها موارد موجود را به شورای نگهبان نیز می‌توانیم ارسال کنیم.

 
حال حداکثر قدرت مانورمان موارد مذکور است. کسی اگر از ما انتقاد کند که شما چرا برخورد محکم‌تر نکردید، ما وی را به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع می‌دهیم که بیش از این برای ما قدرت مانوری قائل نشده است.

 
این یک نقص است که حقوق‌دانان ما می‌گویند تا مادامی که شکایتی -چه از طرف شخص حقیقی و چه حقوقی- به هیأت نظارت واصل نشده، ما نمی‌توانیم به موضوعی که از طرف نماینده‌ای سر زده باشد، ورود کنیم!

 
 

 
 

 
 

 
*تعیین «تعلیق» یا «معاف از خدمت» برای نماینده  در قانون نیامده است

 
موضوع بعدی این است که برخی می‌گویند؛ چرا نماینده‌ای فلان کار را کرده و یا دادگاه رفته است، اما همچنان در مجلس حضور دارد که باید گفت؛ اصلا ما قانونی برای اینکه ما بتوانیم در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی کسی را تعلیق کرده و یا از مجلس معاف کنیم، وجود ندارد.

 
فارس: این به خاطر همان بحث مصونیت نمایندگی است؟

 
جمالی: خیر، ما نداریم. نمی‌شود گفت مربوط به بحث مصونیت است. ما چنین چیزی در قانون برای تعلیق یا عدم حضور نماینده در مجلس نداریم، اما مصونیت به آن عنوانی که در بسیاری از کشورها وجود دارد، نداریم.

 
*نمایندگان ایران مصونیتی همچون بسیاری از کشورها ندارند

 
فارس: اما اختیار آن هم برای معافیت یا عدم حضور و یا تعلیق هم به هیات نظارت داده نشده است؟

 
جمالی: بله، چنین اختیاری به هیات نظارت داده نشده است.

 
موضوع دیگری که به نظر من یک نقص است، این است که حقوق‌دانان ما می‌گویند تا مادامی که شکایتی چه از طرف شخص حقیقی یا حقوقی به ما و اصل نشده، ما نمی‌توانیم به یک موضوعی که از طرف نماینده‌ای سر زده باشد، ورود کنیم؛ این خود یک نقص است.

 
*اختیارات محدود هیأت نظارت بررفتار نمایندگان مجلس

 
ما می‌بینیم یک اتفاق که شایسته نماینده، مجلس و مردم نیست، می‌افتد، اما شکایتی هم نمی‌شود؛ بنابراین ما هم نمی‌توانیم ورود کنیم که به نظر من اگر بشود کمیسیون آیین‌نامه یا هیات رئیسه ورود کند، کمک‌کننده است. بنده چندین بار این را مطرح کرده‌ام که این نقص بسیار بزرگی است که وجود دارد. تاکنون هم ما بیش از 200 پرونده بررسی کردیم و واقعا هم سعی کردیم منصفانه باشد.

 
*بررسی 200 پرونده شکایت از نمایندگان مجلس دهم

 
فارس: این 200 پرونده در مجلس دهم در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی شده است؟

 
جمالی: بله، البته حدود 10 پرونده نیز از مجلس نهم باقی مانده بود که آنها هم بررسی شد، اما ما واقعا سعی کردیم، هم کسی که شاکی است و هم متشاکی را در جلسه دعوت کنیم و اظهارات آنها را اخذ کنیم و تا جایی که می‌شود منصفانه نظر می‌دهیم، حال ممکن است برخی نظرها هم مورد تایید برخی قرار نگیرد، اما چون ما از مفاد مسائل مطلع هستیم و در برخی موارد دستمان بسته است و نمی‌توانیم منتشر کنیم، به همین خاطر ممکن است روی آراء هیات نظارت بر رفتار نمایندگان انتقاداتی باشد، البته ما هم حتما اشکالات و ایراداتی داریم که حتما با انتقادات مناسبی که می‌شود باید آنها را رفع کنیم.

 
*دستمان برای انتشار اطلاعات برخی شکایات از نمایندگان بسته‌ است

 
فارس: از مجموع شکایاتی که فرمودید به آن پرداخته و رسیدگی شده‌ است، چه تعدادی از آن شکایات دولت از نمایندگان مجلس است؛ چراکه فکر می‌کنم تعداد زیادی از این پرونده مربوط به این موضوع باشد.

 
جمالی: تعداد دقیق را ندارم، اما قوه قضائیه هم البته شکایاتی داشته است.

 
فارس: خاطرم هست که یک زمان شکایات دولت از نمایندگان در صدر شکایات هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بود.

 
جمالی: بله، در زمانی بود اما اکنون نه.

 
فارس: یعنی الان قوه قضائیه است.

 
جمالی: قوه قضائیه به این دلیل است که هم مجبور است به عنوان هم مدعی‌العموم بودن وارد شود و هم اینکه شکایات به قوه قضائیه و محاکم می‌رود، پرونده‌ها را به هیات نظارت بفرستد.

 
*ورود مستقیم وزیر نفت برای شکایت از یک نماینده مجلس

 
فارس: یعنی شکایات دولت هم به قوه قضائیه می‌رود و بعد به هیات نظارت می‌رسد.

 
جمالی: این دو حالت دارد؛ دولت هم گاهی شکایات خود از نمایندگان را به قوه قضائیه می‌فرستد و قوه قضائیه برای ما ارسال می‌کند و گاهی هم حتی وزرا مستقیما از نمایندگان شکایت کردند. مثلا؛ ما در رابطه با وزیر نفت پرونده‌ای داریم که ایشان خود از یک نماینده شکایت کرده بود که در این شکایت عنوان کرده بود به وی اتهامی وارد شده است.

 
در برخی از موارد هم این‌گونه نیست. معاون حقوقی ریاست جمهوری مستقیما شکایات از نمایندگان را برای ما می‌فرستد.

 
یا مثلا؛ شکایت وزیر بهداشت از یکی از نمایندگان هم وجود داشت که شخصا به قوه قضائیه داده بود و نهایتا برای ما ارسال شد.

 
*درخواست هیأت نظارت از مجلس برای افزایش اختیارات در بررسی پرونده‌های نمایندگان

 
فارس: آقای دکتر! برخی گلایه دارند از اینکه هیات نظارت به یک سری موارد ورود نمی‌کند که شما فرمودید اختیارات هیات نظارت محدود و مشخص است؛ یعنی بیشتر از آن اختیاراتی برای این هیات تعریف نشده است.

 
جمالی: بله

 
فارس: اما عده‌ای اعتقاد دارند که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس تبدیل به هیات رسیدگی به شکایات شده است. آیا چنین صحبتی درست است؟

 
جمالی: بله، این نقص قانون است.

 
فارس: یعنی ما خلاء قانونی در این خصوص داریم؟

 
جمالی: بله، ما بارها خودمان هم این را گفته‌ایم. این صحبت بیرونی‌ها نیست. ما خودمان هم گفته‌ایم و خواسته‌ایم دستمان را باز بگذارند و نظارت کنیم.

 
فارس: به کجا گفته‌اید که اختیاراتتان افزایش یابد؟

 
جمالی: ما به جراید گفته‌ایم، بنده به هیات رئیسه هم اعلام کرده‌ام و در همه موارد هم پیشنهاد داده‌ام و حتی به نمایندگان گفته‌ام شما طرح بیاورید که این قضیه به کمیسیون آیین‌نامه برود، ولی متاسفانه تاکنون عملیاتی نشده است و شاید به دلیل اینکه ممکن است اولویت‌های مهم‌تری در مجلس وجود داشته باشد.

 
 

 
فارس: یعنی می‌فرمایید موافقت نشده است که اختیارات هیات نظارت افزایش یابد؟

 
جمالی: خیر، مخالفت نه؛ درواقع عملیاتی نشده است. به هر حال اولویت مجلس ممکن است موارد مهم‌تری باشد. این که اجرا نشده است، شاید به دلیل این است که طرح‌های دیگری در نوبت هستند.

 
 حدود 5-4 درصد پرونده‌های بررسی‌شده از نمایندگان در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه ارسال شده است

 
فارس: یعنی اولویت مهم‌تری ممکن است وجود داشته باشد؟

 
جمالی: بله؛ به هر حال مسائل اولویت‌بندی می‌شوند و گاهی هم مجلس گرفتار مسائل دیگر می‌شود و اکنون هم بحث بودجه را داریم و  به همین دلیل است، نه اینکه کسی نخواهد چنین چیزی انجام شود.

 
فارس: آقای دکتر! قبل از اینکه بحث بودجه مطرح شود، ما بحث انتخابات مجلس را داریم که یکی از اتفاقات مهم برای نمایندگان است و طبیعتا هیات نظارت به پرونده یک نماینده رسیدگی می‌کند و مشخص می‌شود فلان نماینده در حوزه اختیارات و وظایف خود کاری انجام داده یا خیر و آیا فراتر از آن تخلفی را مرتکب شده است. بنابراین با توجه به اینکه شما فرمودید برخی موارد از جمله تخلفات مالی نمایندگان به شورای نگهبان ارسال می‌شود و در این صورت قطعا در بررسی روند بررسی صلاحیت‌ها نیز تاثیرگذار خواهد بود می‌خواهم ببینیم آیا در آستانه انتخابات لازم نیست طرحی برای رفع این خلاء قانونی ارائه شود و یا تصمیمی از سوی هیات رئیسه برای افزایش اختیارات و وظایف هیات نظارت و بازگشت به هدف اصلی این هیات صورت گیرد، به هر حال آقای پزشکیان رئیس هیات نظارت است که به عنوان نایب رئیس مجلس در جلسات هیات رئیسه نیز حضور دارد.  فکر نمی‌کنید لازم باشد تصمیم جدی در این خصوص اخذ شود.

 
جمالی: خب، ببینید! این طرح‌ها باید از سوی نمایندگان ارائه شود. فکر می‌کنم اگر هم طرحی ارائه شود به این مجلس حداقل نرسد. با توجه به زمان باقیمانده من فکر نمی‌کنم به این مجلس برسد.

 
*ممکن است بررسی پرونده برخی نمایندگان به مجلس یازدهم موکول شود

 
فارس: امکان این هم وجود دارد که پرونده‌هایی که در مجلس دهم مفتوح مانده و بررسی آنها زمانبر بوده، به دلیل تعداد زیاد پرونده‌ها به مجلس یازدهم کشیده شود؟

 
جمالی: بله این امکان وجود دارد همانطور که از مجلس دهم تعدادی پرونده از نمایندگان برای بررسی به مجلس دهم رسید.

 
فارس: تعداد دقیق آنها چقدر بود؟

 
جمالی: حدود 10 پرونده از مجلس نهم.

 
*حدود 10 پرونده شکایت از نمایندگان مجلس نهم در مجلس دهم بررسی شد

 
فارس: پرونده‌ای بوده که شکایتی از نماینده‌ای را بررسی کنید و تشخیص داده شود که در حیطه وظیفه نمایندگی خود عمل نکرده و تخلف وی محرز شده و نهایت شورای نگهبان واکنش نشان دهد و در بررسی صلاحیت چنین نماینده‌ای تاثیرگذار خواهد بود.

 
جمالی: شورای نگهبان تاکنون در این خصوص از ما چیزی نخواسته است اما به قوه قضائیه تعدادی پرونده داده‌ایم، یعنی حدود 5-4 درصد پرونده‌های بررسی‌شده ما به قوه قضائیه ارسال شده است.

 
*5 از درصد از پرونده شکایات از نمایندگان به قوه قضاییه ارسال شده است

 
فارس: 5 درصد یعنی چه تعداد از پرونده‌ها؟

 
جمالی: نمی‌شود تعدادی برای آن تعریف کرد. ببینید! ما اگر می‌گوییم 200 پرونده از نمایندگان داشتیم، به معنای این نیست که از تعداد 200 نماینده شکایت شده باشد و 200 نماینده درگیر آن باشد، ممکن است یک نماینده باشد که 20 پرونده در هیات نظارت برای بررسی داشته باشد. حتی ما داریم نماینده‌ای که 20 پرونده شکایت از او در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان وجود دارد و یا نماینده‌ای با 10 پرونده در هیات نظارت درگیر بوده است.

 
*20 شکایت از یک نماینده مجلس!

 
فارس: پس لزوما هر پرونده به معنای شکایت از یک نماینده خاص نیست و ممکن است چند پرونده متعلق به یک نماینده باشد.

 
جمالی: بله، دقیقا همین طور است.

 
فارس: با توجه به اینکه سال انتخابات است قاعدتا شورای نگهبان از هیات نظارت پرونده مبنی بر تخلف محرز شده نماینده را درخواست می‌دهد.

 
جمالی: هنوز از ما نخواسته‌اند.

 
فارس: یعنی قاعدتا باید بخواهند؟

 
جمالی: نمی‌دانم؛ می‌توانند درخواست داشته باشند.

 
*شورای نگهبان می‌تواند از هیأت نظارت گزارش تخلف نماینده را درخواست کند

 
فارس: اما تعدادی را شما از هیات نظارت به قوه قضائیه مبنی بر اینکه در حیطه وظایف نمایندگان نبوده است، به قوه قضائیه ارسال کرده‌اید. یعنی محرز شده تخلف نمایندگی انجام شده، درست است؟

 
جمالی: الزاما نه به قوه قضائیه، ممکن است خودمان هم تذکر شفاهی و کتبی داده باشیم و در پرونده وی درج کرده باشیم.

 
فارس: در چه صورتی به قوه قضائیه پرونده نمایندگان از سوی هیات رئیسه ارسال می‌شود؟

 
جمالی: در صورتی که قوه قضائیه از ما بخواهد؛ یعنی شکایت به قوه قضائیه ارسال شده باشد. اگر شکایت به قوه قضائیه رفته باشد، ما ملزم هستیم که به آنها جواب دهیم.

 
فارس: یعنی حتی اگر شما تدابیر و وظایف نظارتی خود را اعمال کرده باشید و مثلا تذکر و درج پرونده را هم لحاظ کرده باشید در صورتی که قوه قضائیه درخواست دهد باز هم به قوه قضائیه ارسال می‌شود.

 
جمالی: بله، اگر قوه قضائیه خواسته باشد ما به آنها هم پرونده را ارسال می‌کنیم.

 
*در برخی موارد دادگاه برای تخلف یک نماینده تعیین حکم می‌کند

 
فارس: پس با لحاظ تمام اقدامات صورت‌گرفته و ابزار نظارتی برای یک نماینده مجدد برای بررسی تخلفش به قوه قضائیه ارسال می‌شود.

 
جمالی: بله، در صورتی که از ما بخواهد، ما حتما موظف هستیم پاسخ دهیم.

 
فارس: یکسری پرونده‌ نمایندگان بررسی و تخلف آنها طبق تشخیص هیات نظارت محرز شد و پرونده آنها به قوه قضائیه ارسال شد. می‌خواهم ببینم این پرونده‌ها که تخلف آنها محرز شده اما همچنان مفتوح است به کجا می‌رسد؟ یعنی کدام دستگاه باید برای این نماینده تعیین تکلیف کند.

 
جمالی: ببینید! خود دادگاه برای چنین مواردی تعیین‌کننده است و برای این نمایندگان تعیین تکلیف می‌کند. وقتی پرونده از هیات نظارت خارج شود دادگاه دیگر تعیین تکلیف می‌کند.

 
فارس: انتظار و توصیه‌ای که در خصوص اختیارات و وظایف هیات نظارت بر رفتار نمایندگان دارید چیست؟ برای اینکه در بررسی پرونده شکایات کمک‌کننده باشد.

 
*بیشتر شکایات از نمایندگان مبتنی بر اظهارنظر و توئیت زدن‌ها بوده است

 
جمالی: بنده معتقدم که اکثر شکایاتی که صورت گرفت، مبتنی به اظهارنظر، سخنرانی، توئیت زدن‌ها و مصاحبه کردن‌ها بود. شاید بالای 95 درصد از موارد این‌گونه است و ما واقعا 4 یا 5 درصد داشتیم که مربوط به رفتار و کردار و موارد این چنینی بوده است. درست است که تعداد پرونده‌ها ممکن است زیاد باشد، اما واقعا نوع پرونده‌ها به گونه‌ای نبوده است که نمایندگان خیلی در مظان مسائل خاص قرار بگیرند، آن هم نسبت به 290 نماینده‌ای که داریم.

 
 

 
فارس: در حال حاضر پرونده‌هایی که به صورت مفتوح مطرح است را می‌توانید بفرمایید؟

 
جمالی: پرونده‌هایی مانند پرونده خانم سلحشوری یا شکایتی که خانم سلحشوری از دو نماینده دیگر کردند.

 
فارس: یعنی یک شکایت از پروانه سلحشوری شده و یک شکایت هم پروانه سلحشوری از دو نماینده کرده است؟

 
جمالی: بله، همین‌طور است.

 
فارس: پس در حال حاضر هیات نظارت به پرونده پروانه سلحشوری رسیدگی می‌کند؟

 
جمالی: البته پرونده‌های دیگری هم هستند و تعداد دیگری پرونده مفتوح و شکایت از نمایندگان وجود دارد. یک پرونده هم در حال بررسی است که در حال استعلام هستیم و موضوع آن شکایتی است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری از کریمی قدوسی کرده بود و این در مسیر استعلام است.

 
فارس: از توضیحات بسیار خوبتان ممنونیم.

 
جمالی: سلامت باشید. من از هم از شما تشکر می‌کنم.
کد مطلب : 271915