توصيه به ديگران
۰
سه شنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۶
تبلیغ حجاب توسط یک برند در فرانسه جنجال بوجود آورد
اخیراً یک برند ورزشی در فرانسه (دکاتلون) اقدام به نوعی حجاب برای دویدن زنان مسلمان کرد که انتشار تصاویر این محصول در سایت این برند، موجب بروز مباحث تندی در فرانسه شد.
تبلیغ حجاب توسط یک برند در فرانسه جنجال بوجود آورد