توصيه به ديگران
۰
جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۷
اقامه نماز عیدسعیدفطر در تهران
اقامه نماز عیدسعیدفطر در تهران
Share/Save/Bookmark
به گزارش عصر امروز نماز عید سعید فطر، صبح جمعه ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۷ مصادف با اول شوال المکرم، با حضور مردم مؤمن و خداجو پس از یک ماه عبادت و بندگی در ماه ضیافت الهی در مصلاها، امامزادگان و مساجد تهران برگزار شد.

عزیمت مردم تهران در مترو برای حضور در مصلی امام خمینی (ره) برای اقامه نماز عید سعید فطر
اقامه نماز عید سعید فطر در مصلی امام خمینی (ره) تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در مصلی امام خمینی (ره) تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در مصلی امام خمینی (ره) تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در مصلی امام خمینی (ره) تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در مصلی امام خمینی (ره) تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در مصلی امام خمینی (ره) تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در مصلی امام خمینی (ره) تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در مصلی امام خمینی (ره) تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در مصلی امام خمینی (ره) تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در مصلی امام خمینی (ره) تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در مصلی امام خمینی (ره) تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در مصلی امام خمینی (ره) تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در مصلی امام خمینی (ره) تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در مصلی امام خمینی (ره) تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در مصلی امام خمینی (ره) تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در مصلی امام خمینی (ره) تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در میدان شهید طهرانی مقدم (مسجد الرسول میدان کاج) تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در میدان شهید طهرانی مقدم (مسجد الرسول میدان کاج) تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در میدان شهید طهرانی مقدم (مسجد الرسول میدان کاج) تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در میدان شهید طهرانی مقدم (مسجد الرسول میدان کاج) تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در میدان شهید طهرانی مقدم (مسجد الرسول میدان کاج) تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در میدان شهید طهرانی مقدم (مسجد الرسول میدان کاج) تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در میدان شهید طهرانی مقدم (مسجد الرسول میدان کاج) تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در میدان شهید طهرانی مقدم (مسجد الرسول میدان کاج) تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در میدان شهید طهرانی مقدم (مسجد الرسول میدان کاج) تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در میدان شهید طهرانی مقدم (مسجد الرسول میدان کاج) تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در میدان شهید طهرانی مقدم (مسجد الرسول میدان کاج) تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در میدان شهید طهرانی مقدم (مسجد الرسول میدان کاج) تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در میدان شهید طهرانی مقدم (مسجد الرسول میدان کاج) تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در میدان شهید طهرانی مقدم (مسجد الرسول میدان کاج) تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در امامزادگان پنج تن (ع) لویزان تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در امامزادگان پنج تن (ع) لویزان تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در امامزادگان پنج تن (ع) لویزان تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در امامزادگان پنج تن (ع) لویزان تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در امامزادگان پنج تن (ع) لویزان تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در امامزادگان پنج تن (ع) لویزان تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در امامزادگان پنج تن (ع) لویزان تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در امامزادگان پنج تن (ع) لویزان تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در امامزادگان پنج تن (ع) لویزان تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در امامزادگان پنج تن (ع) لویزان تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در امامزادگان پنج تن (ع) لویزان تهران
اقامه نماز عید سعید فطر در امامزادگان پنج تن (ع) لویزان تهران
مرجع : خبرگزاری فارس
کد مطلب : 237888