توصيه به ديگران
۰
پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۴
آخور نا اهلان!/
《هر کس خسته شده است ، جمع کند برود...》
انقلاب، مرد می خواهد نه زن صفتانی که در بزنگاه ها راه پستو در پیش می گیرند یا لنگ بدست استکبار می شوند.
《هر کس خسته شده است ، جمع کند برود...》
Share/Save/Bookmark
شهیدحسن باقری در سفارشی عجیب چنین فرموده است:
 
🔺《هر کس خسته شده است ، جمع کند برود...》
 
انقلاب، مرد می خواهد نه زن صفتانی که در بزنگاه ها راه پستو در پیش می گیرند یا لنگ بدست استکبار می شوند. این ها در هر پست و مقامی که باشند با هزار من سیریش هم به انقلاب نمی چسبند و آخر امر نیز مثل آن شیر خر خورده از آخور خود، در خارج از مرزها سر در می آورند. 
 
آنچه مهم است کلام شهید است که در نهایت محقق می شود چه بریده های از انقلاب بخواهند و چه نخواهند....
کد مطلب : 228644