توصيه به ديگران
۰
جمعه ۲۳ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۴۴
منتخب تصاویر همایش شیرخوارگان حسینی در سراسر ایران
منتخب تصاویر همایش شیرخوارگان حسینی در سراسر ایران
Share/Save/Bookmark
به گزارش عصر امروز همایش عظیم «شیرخوارگان حسینی» هرساله در اولین جمعه ماه محرم برگزار می شود.

این همایش همزمان در سراسر ایران با حضور هزاران مادر عزادار به‌همراه شیرخوارگان خودصبح امروز جمعه ۲۳ شهریور برگزار شد.

همایش شیرخوارگان حسینی در اراک
 همایش شیرخوارگان حسینی درقزوین
 همایش شیرخوارگان حسینی درقزوین
 همایش شیرخوارگان حسینی درقزوین
 همایش شیرخوارگان حسینی در خرم آباد
همایش شیرخوارگان حسینی در اراک
 همایش شیرخوارگان حسینی در ارومیه
 همایش شیرخوارگان حسینی در ارومیه
 همایش شیرخوارگان حسینی در کرمانشاه
 همایش شیرخوارگان حسینی در کرمانشاه
 همایش شیرخوارگان حسینی در خرم آباد
 همایش شیرخوارگان حسینی در جزیره کیش
همایش شیرخوارگان حسینی در کرمان
همایش شیرخوارگان حسینی در کرمان
همایش شیرخوارگان حسینی در شیراز
 همایش شیرخوارگان حسینی در جزیره کیش
 همایش شیرخوارگان حسینی در قم
 همایش شیرخوارگان حسینی در قم
 همایش شیرخوارگان حسینی در شهر ری
همایش شیرخوارگان حسینی در کرمان
 همایش شیرخوارگان حسینی در قم
 همایش شیرخوارگان حسینی در اصفهان
 همایش شیرخوارگان حسینی در اصفهان
 همایش شیرخوارگان حسینی در شهر ری
 همایش شیرخوارگان حسینی در اصفهان
 همایش شیرخوارگان حسینی در اصفهان
 همایش شیرخوارگان حسینی در گلستان
 همایش شیرخوارگان حسینی در گلستان
 همایش شیرخوارگان حسینی در گلستان
 همایش شیرخوارگان حسینی در گلستان
 همایش شیرخوارگان حسینی در مشهد
 همایش شیرخوارگان حسینی در اصفهان
 همایش شیرخوارگان حسینی در اصفهان
 همایش شیرخوارگان حسینی در مشهد
 همایش شیرخوارگان حسینی در مشهد
 همایش شیرخوارگان حسینی در مشهد
 همایش شیرخوارگان حسینی در همدان
 همایش شیرخوارگان حسینی در مشهد
 همایش شیرخوارگان حسینی در همدان
 همایش شیرخوارگان حسینی در همدان
 همایش شیرخوارگان حسینی در همدان
 همایش شیرخوارگان حسینی در اردبیل
 همایش شیرخوارگان حسینی در اردبیل
 همایش شیرخوارگان حسینی در اردبیل
 همایش شیرخوارگان حسینی در اهر
 همایش شیرخوارگان حسینی در شیراز
کد مطلب : 242837