توصيه به ديگران
۰
پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۶
ایستگاه آخر؛ پیاده شو
چهل ویک سال فرصت کمی نبود که مردم از نظر مادی به رفاه نسبی و از نطر معنوی به ایستگاه تعالی برسند نه اینکه با عملکرد زشت و خسارتبار برخی از مسئولینِ بی مسئولیت و دنیا پرست؛ در دولتهای سازندگی، خاتمی و تدبیر! عقب گرد نمایند.
ایستگاه آخر؛ پیاده شو
Share/Save/Bookmark
به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز چهل ویک سال فرصت کمی نبود که مردم از نظر مادی به رفاه نسبی و از نطر معنوی به ایستگاه تعالی برسند نه اینکه با عملکرد زشت و خسارتبار برخی از مسئولینِ بی مسئولیت و دنیا پرست؛ در دولتهای سازندگی، خاتمی و تدبیر! عقب گرد نمایند و بر اثر فقر و گذران زندگی؛ سُست ایمان گردند و نسبت به حکومت و انقلاب و اسلام و ارزشهای الهی مردد شوند.

کسانیکه باور مردم را دزدیدند و به این نقطه رساندند؛ قطعاً نقش شیطان را بازی کرده و خائن و جزء منفورترینِ خلقِ خدا هستند.

جناب آقایان دولت تدبیر و امید؛
کسی ازشما نمی خواهد که به گردن مردم غُل و زنجیر بیندازید و به زور آنها را بطرف بهشت بکشانید و بقول خودتان؛ مردم را نمی توان باشلاق و زور بطرف بهشت کشاند اما حق ندارید با فریب و با عملکرد غلط و غیر عاقلانه و ادبیات ضد دین و به فقر کشاندن مردم، بستر و زمینه را برای سقوط و رفتن مردم به جهنم فراهم ساخته و اعتقاد آنان را سُست نمائید.

خدا؛ قران و اسلام حق است مرگ و نکیر و منکر حق است قبر و برزخ و قیامت حق است بهشت و جهنم هم حق است پس کاری کنید که مثل حاج قاسم سلیمانی در دلها زنده بمانید و قبرتان زیارتگاه بشود.

واژه های رئیس جمهور؛ وزیر، دکتر؛ مهندس؛ پرفسور؛ سردار؛ سرلشگر؛ امیر؛ همه اینها القاب مجازی و دنیائی و زود گذر است که در ایستگاه آخر تمام اینها؛ تنها یک نام پیدا می کند فقط؛ جنازه؛ خداوند از کسانیکه حکم را نمی دانند زود می گذرد اما کسانیکه عالم به حکم خدا هستند و لجاجت و طغیان می کنند؛ دو عذاب قرارداده؛ یکی در دنیا و ذلت و خواری در چشم مردم؛ و دیگری در آخرت که رسوائی و مجازات جهنم را دارد.

پس آقا و خانم؛ مسئول و غیر مسئول؛ در مقابل حکم خدا نایستید چون مخلوق؛ ضعف مطلق و خداوند؛ قدرت مطلق است و کجا می شود فرار کرد.

بنابراین: صداقت؛ راستگوئی؛ اخلاص؛ پاکدامنی؛ حجاب؛ محبت به مردم؛ تقسیم کردن شادیها باهم و غصه خوردن همنوعان؛ امانتداری؛ وفای بعهد؛ نجات دادن مردم از گرفتاری و فقر؛ تلاش مسئولین برای حداقلهای زندگی هر ایرانی و با هر مسلک و دین؛ و در یک جمله کسب رضایت خداوند کریم ومهربان؛ بهترین وسیله و فرصت برای انسان بودن و جاودانه شدن است و دیری نمی پاید که با یک چشم بهم زدن عُمر به پایان می رسد و می گویند: ایستگاه آخر؛ پیاده شو! و اینگونه نیست که در صندلی مترو خوابت برده باشد و در آخر خط بیدارت کنند و و بگوئی دوباره به ایستگاه مقصد برگشته و خواهم رسید . فاتحه مع الصلوات!

۱۵ مرداد  ۹۹  فرهادنیا
کد مطلب : 285895