توصيه به ديگران
۰
سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۸
راه حلهای جلوگيری از اين ويرانی و اصلاح اقتصاد کشور
راه حلهای جلوگيری از اين ويرانی و اصلاح اقتصاد کشور و جلوگيری از اثر گذاری هر نوع بهانه ای مثل تحريم و ... بسيار آسان و شناخته شده هستند، اما متاسفانه به دليل منفعت طلبيهای شخصی و حزبی برخی از مسئولين اعم از دولتی و مجلسی، اين راه حلها استفاده نمی شوند.
راه حلهای جلوگيری از اين ويرانی و اصلاح اقتصاد کشور
Share/Save/Bookmark
به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز هفته گذشته مطالبی در سه بخش تحت عنوان (خسارت بارترین دولت در انقلاب اسلامی) در عصر امروز منتشر شد که مورد استقبال خوانندگان قرار گرفت.
 
در همین زمینه برخی از خوانندگان نظرات خود را برای ما ارسال کرده اند که برخی از آنها بدون دخل و تصرف منتشر می شود. نوشته زیر نظر یکی از خوانندگان می باشد که ملاحظه می نمایید:

راه حلهای جلوگيری از اين ويرانی و اصلاح اقتصاد کشور و جلوگيری از اثر گذاری هر نوع بهانه ای مثل تحريم و ... بسيار آسان و شناخته شده هستند، اما متاسفانه به دليل منفعت طلبيهای شخصی و حزبی برخی از مسئولين اعم از دولتی و مجلسی، اين راه حلها استفاده نمی شوند.

به عنوان يک نمونه از اين راه حلهای شناخته شده می توان به ايجاد شفافيت و وضع ماليات بر سودهای ناشی از سفته بازی اشاره کرد که مورد تاييد همه اقتصاد دانان می باشد.

بنا بر این گزارش اما در اين گونه موارد دولت به دروغ به دليل ژست آزادی و حقوق شهروندی اين راه حلها را تاکنون پياده نکرده است (و چقدر جالب است که بدانيم در اين گونه موارد از الگوی دولتهايی که شيفته آنها هستند و از جمله از کدخدا، پيروی نمی کنند چرا که اجرای اين راه حلها در آنجا باعث تضييع حقوق شهروندي نمی شود!؟).

وقتی افرادی مثل تاجگردون یا فریدون احمدی نماینده زنجان و محمد عزیزی نماینده ابهر را شما در مجلس (دهم) دارید و یا افرادی مانند آخوندی و نعمت زاده و زنگنه و واعظی و... در دولت دارید آنوقت چگونه توقع دارید تا اقتصاد کشور اصلاح شود؟!

وقتی دولتی که نتوانسته لابی کند تا یک وزارتخانه را در مجلس تاسیس کند و بعد وزیر مربوطه را برکنار می کند!؟ آنوقت شما توقع دارید این دولت دست به اصلاح امور بزند؟!
کد مطلب : 282799