توصيه به ديگران
۱
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۴۰
زلزله و موت الفجأة ؛ دو حادثه مبتلا به
درحدیثی دیگر آمده: هرگاه مردم گناهان جدیدی انجام دهند، به مریضی ها و گرفتاریهای جدید مبتلا خواهند شد. درخصوص موت الفجأة (مرگ ناگهانی) نیز اینگونه می فهماند که فسادها و آلودگیهای مالی همچون ربا (نزول) در مرگ ناگهانی اثر مستقیم دارد.
زلزله و موت الفجأة ؛ دو حادثه مبتلا به
Share/Save/Bookmark
به گزارش سرویس فرهنگ و جامعه عصر امروز پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله در حدیثی فرمودند:

۱-اذا کثر زنا بعدی کثر زلازل.
هرگاه زنا درجامعه زیاد بشود زلزله نیز افزایش می یابد.

۲- اذا کثر ربا بعدی کثر موت الفجاه.
هرگاه ربا درجامعه زیاد بشود موت الفجأة (مرگ ناگهانی) نیز زیاد می شود.

بلاهای طبیعی (ازجمله سیل و زلزله) ازبدیهیات و طبیعیات زندگی دنیا می باشد. اما عملکرد خداپسندانه هر جامعه ای (بویژه مسلمانان معتقد) می تواند آنرا کم اثر و به تاخیر، و یا پر اثر و یا به تعجیل بیندازد و لذا آنچه که رسول مکرم اسلام صلی الله و علیه و آله فرمودند؛ کلی وجهانی و اشاره به بعد از خودشان می باشد. که جوامع بشری (جدای از تقدیر و مشیت الهی) بر اثر گناهان گوناگون؛ گرفتار آن خواهند شد.

درحدیثی دیگر آمده: هرگاه مردم گناهان جدیدی انجام دهند، به مریضی ها و گرفتاریهای جدید مبتلا خواهند شد. درخصوص موت الفجأة (مرگ ناگهانی) نیز اینگونه می فهماند که فسادها و آلودگیهای مالی همچون ربا (نزول) در مرگ ناگهانی اثر مستقیم دارد. 

بطور مثال: گاهاً مشاهده می شود که یک جوان شاداب و سالم کمتر از بیست سال بطور ناگهانی دچار عارضه قلبی و مغزی می شود در حالیکه این نوع مرگها در افراد بالای پنجاه سال یا افرادیکه دچار شوکهای غیر منتظره می شوند انتظار می رود و یا تصادفات غیر منتظره و اتفاقات ناگهانی و یا برخورد بایک شئ یا مرگهای تعجب آور وصدها مورد دیگر که کمترین پیش بینی و انتظار آن وجود ندارد که تمام اینها به موت فجعه تعبیر می شود.

سئوال: آیا این دو موضوع مضموم در جامعه اسلامی ما؛ وجود دارد یاندارد؟! بنابراین: باید آموزه های دینی؛ فتاوا و راهنمایهای علماء و مراجع تقلید و امام المسلمین بیش ازپیش مورد توجه قرار بگیرد. بویژه مسئولین کشور اسلامی که در این خصوص وظیفه سنگینی برای هدایت جامعه برعهده دارند.

همچنین درکتاب تحف العقول بخش مو اعظ النبی صفحه پنج آمده :
هرگاه خداوند متعال برامتی که بخاطر عدم انجام فرائض دینی؛ ازقبیل امر به معروف ونهی ازمنکر، خشم کند، عذاب بر آنها فرود نیاورد.

درعوض آن:
۱- نرخهایشان گران شود
۲- عمرهایشان کوتاه گردد
۳- بازرگانان، تجارتشان سود ندهد
۴- میوه هایشان خوب نشود.
۵- باران برآنها نبارد؛ جوی ها ونهرهایشان پرآب نگردد
۶- بدان و اشرار برآنهامسلط شوند.

آیا بنظر شما مخاطبین عزیز؛ امروز آنچکه به آن مبتلا هستیم غیراز این است؟

توضیح ضروری و مختصر در خصوص مصادیق امربه معروف و نهی از منکر:

الف: امربه معروف، توصیه به مهربانی، همدلی، غصه همدیگر را خوردن ،دست یک دیگر را گرفتن، رعایت حقوق همسایه، صفا وصمیمیت، قناعت، ساده زیستی؛ انجام فرائض دینی؛ جوانان راسامان دادن؛ مسکن ضعفا، غم یکدیگر را خوردن، نیکی به پدرومادر؛ احترام به بزرگتر؛ استقامت وصبوری نمودن، رسیدگی به امور مردم؛ اخلاق داشتن و در یک جمله؛ همه خوبیهائی که خداوند متعال بوسیله رسول گرامیش به بشریت تعلیم فرموده است.

ب: نهی از منکر: پرهیز از دروغ؛ غیبت، تهمت؛ سخن چینی، نفاق، ریاء کاری و خودنمائی، تکبر؛ گرانفروشی؛ کم فروشی، احتکار؛ تضییع حقوق مردم، حرامخوری؛ اسرافی گری، ناسزاگوئی و بددهنی؛ توهین به همنوع، جسارت به پدرومادر و همسر و فرزندان، دست اندازی به امانات وبیت المال؛ خدعه وفریب دادن بی حجابی وبی عفتی؛ بی حیائی وبی غیرتی؛ خیانت وبی مسئولیتی، و در یک جمله: آنچه که رسول مکرم اسلام (صلی الله و علیه و آله ) همه مسلمانان را از ان نهی فرموده وانذار داده است. 

 ۱۹  آبان ۹۸ فرهادنیا
کد مطلب : 272024