توصيه به ديگران
۰
يکشنبه ۱ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۵۰
آخرین خورشیدگرفتگی قرن در تهران
آخرین خورشیدگرفتگی قرن صبح يکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۹ به وقوع پیوست.
آخرین خورشیدگرفتگی قرن در تهران
Share/Save/Bookmark
کد مطلب : 284022