توصيه به ديگران
۰
يکشنبه ۲۹ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۴۳
بازهم سخن در خصوص مهره‌ی سوخته ای به نام احمدی نژاد!
احمدی نژاددردوره سوم رفوزه شدند و هر روز که می گذرد بدتر از روز قبل خودنمائی می کند و بیم آن می رود در ایستگاه بعدی ایشان با نوچه های هاشمی، شخص خاتمی، روحانی و همه احزاب سیاسی که با رهبری زاویه دارند یکپارچه و همدست شوند و دقیقا از فرمول (ماکیاولی) هدف وسیله را توجیه می کند استفاده کنند.