توصيه به ديگران
۰
چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۶
گریبان چاک کردن بابت سگ‌‌کشی و سکوت در مقابل خودسوزی
اعضای محترم شورای شهر تهران بهتر است امروز به این سؤال پاسخ دهند که چرا زمانی که آن شهروند تهرانی در مقابل شهرداری خودسوزی کرد و جان خود را از دست داد، واکنشی از خود نشان ندادند اما امروز برای کشته شدن چند سگ ولگرد، گریبان خود را چاک داده‌‌اند؟!