۱
توصيه به ديگران
۰
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۲۳
تاجزاده فراموشی گرفته؟
Share/Save/Bookmark
تاجزاده فراموشی گرفته؟

کد مطلب : 249780
۱۳۹۷-۱۰-۲۸ ۱۸:۰۵:۲۹
جواب خوبی به ایشان دادی ولی دراین مملکت هرکسی که می آمد بهتر از روحانی بود دو دولت مملکت را نابود کرد دولت هاسمی وروحانی که هاشمی ... وروحانی هم به حول وقوه خدا سرنوشتی ... در انتظازش است