۲
توصيه به ديگران
۰
پنجشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۵
طنز سیاسی/
دونابغه بی سابقه!؟
این آقایان و دوستانشان درخانه های خشتی وقدیمی زندگی می کنند و بشدت از اشرافیگری و خانه های چندده میلیاردی و حقوق نجومی و حزب بازی متنفرند و لذا آنچه را که مردم می گویند شایعه است.
دونابغه بی سابقه!؟