توصيه به ديگران
۰
پنجشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۶
خصلتهای حاج قاسم سلیمانی
حاج قاسم سلیمانی همچون مالک اشتر دوستی شفیق بود که خدمات بی شماری به مولا و انقلاب خود نمود که اگر سالها در این خصوص گفته و نوشته شود باز جای بحت دارد.
خصلتهای حاج قاسم سلیمانی
Share/Save/Bookmark
به گزارش سرویس فرهنگ و جامعه عصر امروز حاج قاسم سلیمانی همچون مالک اشتر دوستی شفیق بود که خدمات بی شماری به مولا و انقلاب خود نمود که اگر سالها در این خصوص گفته و نوشته شود باز جای بحت دارد اما برخی از خصلتهای این بزرگ مرد انقلاب به شرح زیر می باشد:

۱- این شهید بزرگوار یک دل داشت و آنرا به خدا داد و در ازای آن؛ دهها میلیون دلهای عاشقِ آزاده را متوجه ِخود ساخت.

۲- او دوچشم داشت و برای حل مشگل مردم و برای شهادت خود به درگاه ایزد منان اشگ می ریخت و تضرع می کرد و در عوض؛ میلیونها چشم برای او گریان شد.

۳- اگر چه دشمن نابکار دست و پای او را که بیش از چهل سال خدمت می کرد قطع کرد؛ اما دهها میلیون دلداده با قدمهای خود، ساعتها در تشییع جنازه او برروی پا ایستاده و با دستهای خود برای او به سینه زدند. 

۴- او یک فرماندهِ رزمنده و توآم با عبادت و توسل و ذکر و توکل بود و بعد از او میلیونها انسان قدرشناس در سراسر دنیا؛ برای او قرآن خوانده و ذکر مصیبت کرده و شهادت دادند که جز خدمت وخوبی از او ندیده اند.

۵- القاب او در افکار عمومی؛ دکتر؛ مهندس، دانشمند؛ فیلسوف؛ آیت الله و غیر و نبود و همه او را فقط حاج قاسم صدا می زدند چون هر پسوند دیگری او را در سایه غبار قرار می داد.

۶- اوهمسری مهربان؛ معلم و پدری دلسوز برای فرزندان خود بود که این مرام باید برای مردان ما درس و الگو باشد .

۷- او دخترانی محجبه و با ایمان به جامعه تحویل داد و برای حجاب؛ احترام و ارزش قائل بود. و چه خوبست تمام دختران و خواهرانی که در مراسم حاج قاسم شرکت داشتند در حجاب خود کوشا بوده و حداقل حجاب شرعی را رعایت کنند و از این طریق محبت و ارادت خود را به این شهید بزرگوار اثبات نمایند و قطعاً بدانند که سردار دلها آنها را در قیامت شفاعت خواهد کرد. 

۸- او اخلاص داشت و علیرغم درجه و مقام و جهانی شدنش؛ در مقابل امر ولایت فقیه تسلیم؛ و خود را یک سرباز کوچک معرفی می کرد و حتی قبر خود را در گمنام ترین مکان انتخاب نمود. 

۹- چه خوبست مسئولین و سیاسیون کشور نیز؛ همانند حاج قاسم؛ به معنای واقعی پیرو و تسلیم امر ولایت باشند.

۱۰- او بدنبال اشرافی گری و ثروت اندوزی و پستهای سیاسی رایج و زخارف دنیا و مشهور شدن نبود بلکه خدمت به بشریت و جهاد در راه خدا را برگزید و بمعنای واقعی یک اسطوره بود.
 
۱۱- و در پایان: این ما هستیم که در روز قیامت همچون گدایان؛ باید ملتمسانه دست بسوی او دراز کنیم تا ما را شفاعت کند. انشاءالله 

 دیماه  ۹۸ فرهادنیا
کد مطلب : 275448