توصيه به ديگران
۰
دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۱۳
حاشیه‌ای بر یک جشنواره قابل تأمل!
هفت سال است که جشنواره‌ای به نام «هنر برای صلح» با حواشی فراوان در سکوت مدیران فرهنگی و هنری کشور و با پشت پرده‌ای پیچیده برگزار شده است.
حاشیه‌ای بر یک جشنواره قابل تأمل!