توصيه به ديگران
۰
پنجشنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۳۲
وحدت با چه کسانی؟ و بر سر چه چیزی؟
مگر سیدالشهداء (ع) باسیاسیون به اصطلاح صلح طلب مدینه که او را سفارش به مذاکره و بیعت با یزید می کردند وحدت داشت که امروز ما هم داشته باشیم؟ مگر برای نجات دین پیامبر(ص) با کسی تعارف ویا ملاحظه ای داشت و یا بر سرِ آن معامله کرد که امروز ماهم انجام دهیم؟
وحدت با چه کسانی؟ و بر سر چه چیزی؟
Share/Save/Bookmark
به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز تاریخ شهادت می دهد که صلح طلبان؟! شمشیر یزید علیه امام حسین (ع) را تیز کرده اند (اگرچه بعضاً عالِم و فقیه و سابقه مبارزاتی هم داشته اند).

مگر سیدالشهداء (ع) باسیاسیون به اصطلاح صلح طلب مدینه که او را سفارش به مذاکره و بیعت با یزید می کردند وحدت داشت که امروز ما هم داشته باشیم؟ مگر برای نجات دین پیامبر(ص) با کسی تعارف ویا ملاحظه ای داشت و یا بر سرِ آن معامله کرد که امروز ماهم انجام دهیم؟ 

(تاریخ دوباره تکرار شد) و امروز هم اصلاح طلبان و احزاب سیاسی و افراد معاند با بهره گیری از همه ابزارهای رسانه ای و افراد غافل؛ همانند سیاسیون و اثر گذاران مدینه؛ رهبر انقلاب را به مذاکره و صلح با یزید زمان (آمریکا و غرب) ترغیب و توصیه و بعضاً تهدید می نمایند مثل مصطفی تاجزاده؛ حجاریان و دیگر نفوذیها و سایر خائنین شناخته شده.

اینها باخیانت خود شمشیر ترامپ را علیه ایران تیز کرده اند. (و قابل انکار هم نیست) اصلاح طلبان و افراد غربگرا و اشرافیِ راحت طلب (که بعضا در آنها عالِم و فقیه و باسابقه مبارزاتی هم وجود دارد) هیچ درک درستی از اسلام و نهضت عاشورا و وصیت پیامبر(ص) نداشته و نخواهند داشت .

عقل سیاسی این جماعت؛ تُهی ازمعرفت الهی و بصیرت سیاسی و مردم شناسی عصر امروز است و لذا طی چهل سال گذشته نشان داده اند که هم پرونده شان و هم رویشان سیاه است.

(اینهاچهار نشانه دارند)

۱- عدم فهم وعقل سیاسی
۲- نفوذپذیر و سازشکار
۳- مذبذب
۴- نفوذی محض

این جماعت معلوم الحال؛ چهارسال مجلس و شورای شهر؛ و هفت سال است که دولت را در اختیار داشته و دارند و خروجی آنها عدم تدبیر؛ تحقیر مردم؛ پایمال کردن ارزشها؛ فساد و کم کاری و بی کفایتی مدیریتی و غارت بیت المال بوده است.

اینها آنقدر بی حیاء هستند که اسب سیاسی خود را نعل تازه زدند تا بگونه ای به ارزشهای اسلام و انقلاب و حتی انسانیت بتازند که برای جنازه ارزشها باید بوریا بیاوریم تا جمع شود.

بنابراین: مردم با انقلاب و مقام معظم رهبری وحدت دارند و تا پای جان به عهد خود پایبند خواهند بود. و لذا کسانی که شعور و دغدغه انقلاب را ندارند و دائم در حال لجن پراکنی هستند خفقان گرفته و بروند سراغ کارشان. اگرچه تاریخ مصرفشان تمام شده و در سال ۱۴۰۰ اثر قابل توجهی از آنها باقی نخواهد ماند. لذا مردم هیچگونه همدلی و وحدت با این جماعت مذبذب را ندارند.

۱۵ شهریور ۹۹  فرهادنیا
کد مطلب : 287508